Ulrika Tronner

Kanonstart för underläkarnas basår

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan


Ulrika Tronner är en av sex nyexaminerade underläkare som fått påbörja Stockholms Sjukhems nyinrättade basår. Ett år som ska ge kunskaper inom både geriatrik, palliation och rehabiliteringsmedicin.


Basåret är tänkt att ge en bred tjänstgöring med strukturerad undervisning för underläkare efter examen, men innan AT-tjänstgöring. 
Ulrika Tronner påbörjade sitt basår i juni och är nu på kirurgisk rehab avdelning 3. 

– Det är en förmån att kunna få insikt i alla dessa områden under ett år. Myntet har tre sidor kan man säga och det är ett stort plus. 

Hur har de första månaderna varit?

– Jag måste erkänna att jag tycker att det är fantastiskt! Det känns som en nyförälskelse och det är extra roligt att vara med i startkullen, Idén är såååå bra, en blandning av arbetsliv, teori och stöd av mentorer. En optimal kombination helt enkelt! 

Det här gör att man känner sig hörd och sedd på ett sätt som förmedlar känslan av ens eget värde

Möjlighet till reflektion
Basåret inleddes med en veckas sammanhållen utbildning. Sedan har underläkarna regelbundet fått handledning, både kliniskt på avdelningarna och av erfaren specialist med fokus på läkarrollen. Bland annat en reflektion en gång i månaden med överläkare Richard Skröder från Palliativt Centrum. Här ges möjlighet ta upp ämnen som rädsla för att göra fel när man är ny på jobbet och man får möjlighet sätta ord på vad olika upplevelser har väckt för känslor. 
– Det här gör att man känner sig hörd och sedd på ett sätt som förmedlar känslan av ens eget värde, för just den man är i just denna period av arbetslivet. Det är ovärdeligt och stärker mig i dom lite knäsvaga första stegen mot ett förhoppningsvis långt yrkesliv, säger Ulrika Tronner.

Personliga erfarenheter

Efter avslutat basår är tanken att underläkarna ska ha fått en bred medicinsk kompetens och vara väl förberedda för kommande AT-tjänstgöring. Ulrika Tronner hade även innan basåret en god personlig erfarenhet av Stockholms Sjukhem då hennes mormor vårdats på en av verksamhetens palliativa avdelningar.
För mig är det ett ljust minne, just för att personalen var en unik kombination av empatiskt lyhörda och förtroendegivande professionella. Det kändes som att gänget på den avdelningen räddade resten av familjen när vi hade det tufft vid hennes bortgång, berättar Ulrika vars pappa också fick vård av Stockholms Sjukhems ASIH-enhet förra året.

Det var dem erfarenheterna som fick henne att ta kontakt med verksamheten och fick då reda på att det planerades ett basår för underläkare. 
– Så nu när jag ska börja jobba och ge tillbaka vill jag även göra det från Stockholms Sjukhem. Och lära mig om hemligheten som ligger bakom den fina vården helt enkelt.

Ulrika Tronner

Ålder: 34 år
Bakgrund: Tog sin examen på Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i januari 2017

Basåret bidrar till utveckling

Läkarchef Alexis Wärmländer, Rehabilitering och primärvård, har tagit fram förslaget till basår för underläkare tillsammans med läkarcheferna Kristina Jarl, Geriatrik, och Ann-Sofie Rehnberg, Palliativt Centrum. 
– Underläkarnas erfarenheter av tjänstgöring inom våra olika verksamheter kommer också att vara värdefullt i verksamheternas utvecklingsarbete då de tjänstgör fyra månader på varje klinik. Det här ger oss möjlighet att främja samarbete mellan våra enheter och samtidigt identifiera skillnader i rutiner och förutsättningar för bättre vård, säger Alexis Wärmländer.