Undersköterskan Ghenet Haile är kostombud och miljöombud på vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen och tycker att det är bra att frågan om matsvinn uppmärksammas.

Undersköterskan Ghenet Haile är kostombud och miljöombud på vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen och tycker att det är bra att frågan om matsvinn uppmärksammas.

Vecka med fokus på matsvinn

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan

Som en del av European week for waste reduction mäter vi matsvinn på våra vårdavdelningar och på vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen. Mellan 2016 till 2018 har vi minskat matsvinnet med 24 procent.


Varje år mäter vi hur mycket mat som slängs på Kungsholmen för att kunna minska matsvinnet och därmed vår belastning på miljön. Nytt för i år är att vi gör det som en aktivitet i European week for waste reduction 2019. Mätningen pågår från lördag den 16 november och en vecka framåt och det är enheterna själva som mäter. 

Sedan 2016 har matsvinnet minskat med 24 procent från knappt 27 000 ton till drygt 20 000 ton. Det är en positiv utveckling som vi vill ska hålla i sig, säger Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig.

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig på Stockholms Sjukhem. 

Viktigt med bra beställningar

Undersköterskan Ghenet Haile är kostombud och miljöombud på vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen.

–  Jag tycker att det är bra att man har den här veckan så vi uppmärksammar frågan med matsvinn. Ett exempel är att personalen ska vara noga med matbeställningarna. Om man vet att en person exempelvis inte tycker om potatis ska man inte bara beställa mer ris, utan även skriva in att det ska vara färre potatisar totalt.

I mätningen ingår mat som levereras från köket till avdelningarna på Kungsholmen och som sedan skrapas av från tallrikarna eller blir över i serveringskärlen. Matresterna omvandlas sedan till biogas.

Stockholms Sjukhem har verksamhet både på Kungsholmen och i Bromma. I Bromma har vi möjlighet att mäta allt matavfall kontinuerligt och därför görs inte någon större satsning i samband med kampanjen.

European week for waste reduction

European week for waste reduction är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Mellan den 16 och 24 november kommer över 16 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa.