IVO granskar särskilda boenden

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

IVO har genomfört en tillsyn av vård och behandling på samtliga särskilda boenden för äldre. Utifrån resultatet kommer en fördjupad granskning göras av 91 särskilda boenden, bland annat vård- och omsorgsboendet på Stockholms Sjukhem.

​​
IVO går vidare med granskning av 91 särskilda boenden utifrån den information de har fått via bland annat intervjuer, klagomål eller tips från allmänheten. Stockholms Sjukhem är ett av de boenden som ska granskas vidare.

– Det är välkommet att IVO gör en fördjupad tillsyn av särskilda boenden. Vi kommenterar inte granskningen innan vi har fått ta del av IVO:s resultat och analys för vår verksamhet, säger chefläkare Marianne Reimers.

IVO:s fördjupade granskning väntas vara klar i höst.