Anmäl dig här

Marie Cederschiöld-dagarna är ett forum där vi använder forskning, professionell erfarenhet och ett brukar- och patientperspektiv för att belysa aktuella teman inom vård och omsorg. 

Konferensen arrangeras av Marie Cederschiöld högskolan och dess ägare Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Stockholms Sjukhem och Stora Sköndal. 

Plats: Aulan, Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm
Tid: 16 februari, kl 12.00-17.00 (inkl lunch) och 17 februari kl 08.30-13:00 (inkl lunch)

Konferensen sänds även på webben. 

Deltagandet är kostnadsfritt men antal platser till den fysiska konferensen är begränsat.  

Mer information och program.