Gertrud, boende på Stockholms Sjukhem tillsammans med undersköterska Carina Lennström som varit en av e-hälsocoacherna på vård- och omsorg. Foto: Ingemar Olsson

Gertrud, boende på Stockholms Sjukhem tillsammans med undersköterska Carina Lennström som varit en av e-hälsocoacherna på vård- och omsorg. Foto: Ingemar Olsson

Lyckat e-hälsoprojekt har gett medarbetare högre digital kompetens

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Hela 200 medarbetare på Stockholms Sjukhem har höjt sin IT-kompetens tack vare ett stort e-hälsoprojekt. En satsning som stiftelsen deltagit i tillsammans med elva andra idéburna aktörer via Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

E-hälsoprojektet påbörjades i december 2015 och avslutades i november i år. Nu har 100 medarbetare inom vård- och omsorg och 100 medarbetare från geriatriken fått 40 timmars utbildning inom IT och digitala verktyg under arbetstid.

– Syftet har varit att höja IT-kompetensen så att man kan hantera alla digitala verktyg och system fullt ut, säger Therese Lindberg, verksamhetschef på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende.  

E-hälsocoacher i verksamheten

För att driva och förankra projektet har geriatriken och vård- och omsorgsboendet haft två personer från den ordinarie personalen som fått arbeta 50 procent som e-hälsocoacher. Undersköterskan Marie Grundel Eriksson har varit e-hälsocoach på geriatriken:

 – Jag tror att det har varit en fördel att jag som undersköterska fått vara e-hälsocoach då jag har fått fungera som brygga mellan teknik, IT och personal. Det har främst varit undersköterskor som fått kompetensutveckling. Något som varit toppen är att mina kollegor fått vara med under hela processen och kunnat tycka till om och vad de själva önskat att bli bättre inom.

Inventerade kunskaperna

Med hjälp av enkäter gjordes först en undersökning av medarbetarnas digitala kompetens. Efter inventeringen har det getts vidareutbildning inom exempelvis hantering av e-post, journalsystem, avvikelsesystem och intranät. I utbildningen har det även ingått en del grundläggande datakunskap.

 Man har verkligen tyckt att det här har varit jättebra och de självskattningstester som gjorts efter utbildningarna har visat bra resultat, säger Marie Grundel Eriksson som nu går hon tillbaka till sin ordinarie tjänst som undersköterska när projektet är avslutat. 

Enligt de enkätfrågor som gått ut före och efter projektet har alla deltagare fått högre kompetens

Therese Lindberg har sett samma positiva utveckling hos vård- och omsorgspersonalen:

– Enligt de enkätfrågor som gått ut före och efter projektet har alla deltagare fått högre kompetens. Det här har varit ett stort projekt och en otrolig administration. Geriatriken och vård- och omsorg har lagt ner mycket kompetenstimmar på det här med e-hälsa.  Både genom betald utbildning under arbetstid och med att ta in vikarier.

Stöd från Europeiska Socialfonden 

Satsningen har varit del av det stora e-hälsoprojekt där Stockholms Sjukhem deltagit tillsammans med elva andra idéburna aktörer som exempelvis Stockholms Stadsmission och Stora Sköndal.

Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd, har stått för övergripande projektledning och har sökt ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden (ESF).  

– Famna vill att den idéburna sektorn ska vara attraktiva arbetsplatser och ha medarbetare med god digital kompetens och därför påbörjade de tillsammans med oss medlemmar den här satsningen, säger Therese Lindberg, som även varit en av styrgruppsrepresentanterna för projektet hos Famna.

Hur går ni vidare nu när projektet är avslutat?

– Våra e-hälsocoacher har kommit in med förslag om så kallade superanvändare, vilket innebär att det finns medarbetare som kan lära och stötta sina kollegor om de behöver hjälp i olika system. Man vill även ha mer introduktionsutbildning och lättillgängliga instruktionsfilmer för att lära sig eller fräscha upp sina kunskaper.

Therese Lindberg, verksamhetschef på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende. Undersköterskan Marie Grundel Eriksson har varit e-hälsocoach på geriatriken

Therese Lindberg, verksamhetschef på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende och undersköterskan Marie Grundel Eriksson som varit e-hälsocoach på geriatriken.