Stockholms Sjukhem först ut med automatisk överföring av patientdata till TakeCare

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem är först i världen med trådlös, automatisk överföring av patientdata direkt in i journalsystemet TakeCare. Något som ger ökad patientsäkerhet och underlättar arbetet för personalen.

En liten vit enhet på hjul som är smidig att dra med sig, har termometer, blodtrycksmätare och kan mäta syresättningen på en patient. All data syns direkt på en skärm och förs sedan trådlöst över till journalsystemet TakeCare. Arbetsredskapet är monitorn CSM (Connex Spot Monitor) från företaget  WelchAllyn.

– Personalen behöver inte föra anteckningar som sedan ska knappas in i journalsystemet. Det som personalen tar manuellt och lägger in i enheten direkt vid patienten är medvetandegrad och andningsfrekvens. Även dessa siffror går sedan automatiskt in i TakeCare, säger Agneta Björkman, som är enhetschef på den kirurgiska rehabiliteringsavdelningen 3 på Stockholms Sjukhem där det pågått ett pilotprojekt med CSM sedan september i år. Projektet har var varit lyckat och tas nu in i ordinarie verksamhet.

Automatisk NEWS

Patientens allmäntillstånd räknas dessutom ut automatiskt enligt den medicinska termen NEWS. NEWS står för National Early Warning Score och är en skala som används för att kunna identifiera patienter som riskerar att bli sämre inom en snar framtid. Tack vare att datan automatiskt samlas in kommer en siffra direkt upp på skärmen samt en rekommendation om hur patienten bör följas upp. 

– Från årets början har vi räknat ut den här siffran själva genom att mäta vitalparametrar som exempelvis blodtryck och syresättning. Att enheten nu gör det automatiskt är verkligen ett stort plus och reducerar felkällor, säger Agneta Björkman.

Kan bli referenscentrum

På tur med att införa monitorer står nu de geriatriska avdelningarna. Stockholms Sjukhem har också fått förfrågan om att eventuellt bli referenscentrum, vilket innebär att andra sjukhus med journalsystemet TakeCare ska kunna rådfråga verksamheten. 

– Det här gör vi då tillsammans WelchAllyn och InfoSolutions som hjälpt oss införa den här tekniken hos oss. Det är alltid roligt och spännande med lösningar som förhöjer patientsäkerheten och ger personalen effektivare sätt att arbeta, säger Agneta Björkman.

 

är enhetschef på den kirurgiska rehabiliteringsavdelningen 3

Agneta Björkman, enhetschef på den kirurgiska rehabiliteringsavdelningen 3.