Miia Kivipelto prisas för sin forskning inom demens

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Professor Miia Kivipelto blev nyligen utsedd till “Neuroscientist of the Year” av Brain Research Society of Finland. Hon har Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik på Karolinska Institutet.

Grattis Miia, vad betyder det här priset?

– Jag vill börja med säga att det här är ett teamarbete tillsammans med min forskargrupp. Naturligtvis är det en stor ära som ger mycket energi till vårt fortsatta arbete inom området. Det känns jättekul att man lyfter fram de åtgärder som nu gjorts mot demens.


Varför fick du priset?

– För det nya konceptet ”fingerstudien”, vilket innebär att man åtgärdar flera riskfaktorer samtidigt. Tidigare har man oftast försökt att arbeta med en sak i taget istället, exempelvis behandling med en viss typ av vitaminer eller aktivitet. Nu har vi låtit flera faktorer som kost, fysisk- och social aktivitet, minnesträning och hantering av risker för hjärt-kärlsjukdom samverka. Och det har visat sig vara mycket framgångsrikt.


Något mer som lett till att ni fått priset?

– Ja, man har uppmärksammat det nätverk som vi har skapat mellan flera olika länder. Nätverket är fantastiskt då det har bidragit till att nordisk kunskap och kompetens inom demensområdet används globalt. Något vi är väldigt stolta över!


Varför är den här forskningen viktig?

Demens och alzheimer är stora utmaningar i hela världen och ökar väldigt snabbt. Nu är det viktigt att man hittar förebyggande åtgärder.


Vad ska ni göra framöver?

– Nu ska vi implementera den patientnära forskningen och använda den i vården. Vi har planer på att påbörja en studie på Stockholms Sjukhem där man forskar vidare med fingermodellen. Den kallas fingermodellen eftersom behandlingen är som en hand med flera fingrar som samverkar. Vi kommer även att anpassa behandlingen efter olika patientgrupper för att den ska bli så bra som möjligt. Vårt internationella arbeta kommer också fortsätta då intresset finns både lokalt och globalt.