Geriatrikpatienter kan drabbas av kortare vårdtider

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Marianne Reimers

Första publicerade studien från den geriatriska verksamheten inom Stockholms Sjukhem visar att minskningen av vårdtiden under en tioårsperiod kan ha påverkat kvaliteten i läkemedelsbehandlingen för patienterna.

En studie genomförd på Stockholms Sjukhem Geriatrik (dåvarande Brommageriatriken) mellan 2005 och 2015 visar att den kontinuerliga förkortningen av vårdtiderna under perioden kan ha haft negativa konsekvenser för kvaliteten i läkemedelsförskrivningarna för våra äldsta och sköraste patienter.

– Vi har sett ett tydligt samband mellan många läkemedelsförändringar och hög kvalitet i behandlingen. Det har visat sig att vårdtidens längd är den enda faktorn som tydligt påverkar aktiviteten i läkemedelsarbetet. För varje dags minskning av vårdtiden så sjönk antalet läkemedelsförändringar med 8 procent, säger Marianne Reimers, överläkare på Stockholms Sjukhem Geriatrik och huvudansvarig för studien.

Rätt läkemedel i rätt dos

Studien visar även att patienterna är sjukare och har fler läkemedel, men vårdas under kortare tid 2015 jämfört med 2005. Samtidigt har aktiviteten i läkemedelsarbetet minskat och kvaliteten i förskrivningarna sjunkit.

– Det finns en allmän föreställning att det är ett problem att äldre idag får för många mediciner, men så enkelt är det inte. Antalet läkemedel i sig behöver inte vara ett problem. Det handlar mer om att patienterna ska få rätt läkemedel i rätt dos, säger Marianne Reimers.

Med stigande ålder och allt fler läkemedel ökar risken för komplikationer, liksom komplexiteten i läkemedelsförskrivningarna. God kvalitet i vården är i den här studien är baserat på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi för äldre. I studien jämfördes alla patienter som vårdats för lunginflammation på Geriatrik Bromma under 2005, 2010 och 2015, i genomsnitt 140 patienter per år.