Meny

Så bemöter du en person med demensdiagnos

Uppdaterad 2019-03-27 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

 

För den som är anhörig till en person med demensdiagnos (kognitiv svikt) är det ofta svårt att acceptera förändringen.
– Här är det viktigt att hitta nya sätt att umgås och inte ställa för höga krav på den som fått problem med minnet, säger Jarek Raubo, Silviasyster på vård- och omsorgsboendet vid Stockholms Sjukhem.

 En särskilt svår upplevelse för anhöriga och närstående är då personen inte längre känner igen dem.

– Det är viktigt att försöka stödja genom att exempelvis säga ”Hej mamma, här kommer jag.” så det är enklare att förhålla sig för den drabbade. Prata inte heller förbi eller ”över huvudet” och påpeka inte fel eller brister som kan få personen att känna sig bortgjord.

Sök stöd

Den som är anhörig känner ofta skuld och anklagar sig själv för att inte göra tillräckligt mycket. Att då kunna träffa andra via exempelvis anhöriggrupper som är i samma sits kan underlätta. På Stockholms Sjukhem finns även stödgrupp för de som är barn till personer under 65 år som fått demenssjukdom.

– Det är en stödgrupp för barn och unga. Vi träffas i en öppen grupp för att utbyta tankar och dela erfarenheter, säger Jarek Raubo. Han påpekar att det är viktigt att öka kunskapen kring sjukdomsprocessen i sig men också att få redskap för anhöriga att hantera sina reaktioner.

–  Om du blir arg, eller irriterad är det exempelvis alltid bättre att gå undan och samla sig och inte visa det för den som har demenssjukdom.

Jarek Raubo, Silviasyster på vård- och omsorgsboendet vid Stockholms Sjukhem

Jarek Raubo, Silviasyster på vård- och omsorgsboendet vid Stockholms Sjukhem

8 tips för dig som möter en person med demensdiagnos

Lev din in i personens värld och bekräfta det hen säger.

Försök alltid se personen bakom som en individ med livserfarenhet och inte bara någon som fått dåligt minne.

Svara inte åt personen, utan låt det ta tid. Vänta istället in och ställ om frågan, eller förenkla den om det behövs.

Försöka inte tvinga någon att minnas. Säg exempelvis inte ”Din man har ju gått bort”. Säg istället ”Hur var din man?” om personen börjar prata om honom.

Håll inte för långa utlägg, då kan det vara svårt hänga med. Prata enkelt och kort.

Stressa aldrig en person med kognitiv svikt, det leder till mer förvirring. Möt istället personen där den är.

Visa intresse, lyssna och ha tålamod.

Om personen verkar irriterad, försök ta reda på orsaken.  Är det något i omgivningen, eller är något kanske svårt att förstå?