Stockholms Sjukhem får stöd för patientnära forskning

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Tre forskningsprojekt knutna till primärvård och rehabilitering inom Stockholms Sjukhem har beviljats 1,4 miljoner kronor från Stockholms läns landstings satsning på forskningsstöd för nätverkssjukvård.

En stor del av forskningen inom vården har traditionellt utförts vid akutsjukhusen. Stockholms läns landsting vill nu stimulera forskning i hela vårdkedjan. I år beviljades 12 ansökningar, varav tre med koppling till Stockholms Sjukhem, och landstinget delar ut totalt 6,7 miljoner till patientnära forskning inom nätverkssjukvården.

– Det är de tre projekten DISKO, Hi-Balance och STRONGER som har beviljats 1,4 miljoner av landstingets forskningsstöd för nätverkssjukvård under 2019, berättar lektor Elisabet Åkesson vid FoUU-enheten. Projekten är alla kopplade till Stockholms Sjukhems verksamheter inom rehabilitering och primärvård samt har även koppling till Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet.

Nytta för patienter och medarbetare
– Dessa tre projekt bygger vidare på tidigare studier vilket gör att de väldigt tydligt kan komma till nytta både för våra patienter och för våra kliniska verksamheter inom framför allt primärvårdsrehabilitering och neuroteam. Det ger också möjlighet för våra medarbetare att testa nya arbetssätt och att – tillsammans med patienterna – testa ny teknik för rehabilitering och träning.

– Det faktum att vi är huvudsökande eller är en av två parter i projekten stärker också vår position som forskningsaktör inom nätverkssjukvården, säger Elisabet Åkesson som själv är huvudsökande till projektet DISKO som handlar om interaktiv strokerehabilitering i hemmet med stöd av ny teknik. Ett projekt som kommer att engagera patienter och medarbetare både i Bromma och på Kungsholmen med fysioterapeut Nina Andersson som projektkoordinator.

Lektor Erika Franzén är huvudansvarig för projektet Hi-Balance, som bland annat ska undersöka motiverande faktorer för träning och utveckla ett evidensbaserat e-hälsoverktyg för att stödja individuellt anpassad träning för patienter med Parkinsons sjukdom. Med Dr Breiffni Leavy projektleder implementeringsstudien av Hi-Balance vid Stockholms Sjukhem.

Det tredje projektet, STRONGER, är professor Miia Kivipelto ansvarig för och det handlar om att testa den så kallade FINGER-modellen i primärvården för att motverka kronisk sjukdom, inklusive demens, genom att tidigt identifiera riskfaktorer och sätta in förebyggande åtgärder. Vårdutvecklare Karin Evenholt projektleder STRONGER vid Stockholms Sjukhem.

På bilden ovan från vänster: Nina Andersson, Elisabet Åkesson, Karin Evenholt, Karin Rudling (verksamhetschef för rehabilitering och primärvård) och Breiffni Leavy