Miia Kivipelto, donationsprofessur i geriatrik

Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Livsstilsförändringar som förebygger åldrandets sjukdomar är några av hennes fokusområden.

Miia Kivipeltos forskning är internationellt prisad och handlar om att identifiera riskfaktorer för, förebygga och behandla demenssjukdomar. Forskningsresultaten har stärkt insikten om att insjuknande i demens går att bromsa med hjälp av en rad livstilsåtgärder som minnesträning, fysisk aktivitet, kostrådgivning och kontroll av vaskulära riskfaktorer.

Miia Kivipelto arbetar nu med att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demens. I arbetet ingår även att utveckla modeller för att bedöma en persons risk för demenssjukdom, undersöka vilka mekanismer som driver sjukdomarna och hur dessa kan motverkas.

Miia Kivipelto är även FoU-chef för Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

FINGERS Brain Health Institute

FINGERS Brain Health Institute är inriktat på att främja ett hälsosamt åldrande av hjärnan samt att förebygga kognitiv försämring och demens genom innovativ multimodal klinisk forskning och snabb översättning av resultat till individanpassade behandlingar och klinisk praxis. Professor Miia Kivipelto och docent Maris Hartmanis, tidigare vd för Medivir AB, är initiativtagare till det nya institutet. Institutet bildades i februari 2019 med finansiellt stöd av Alzheimerfonden, Jonas och Robert af Jochnick samt Leif Lundblad. Verksamheten ska bedrivas som en icke-vinstdrivande stiftelse. Den kommer att lokaliseras till och samarbeta med Stockholms Sjukhem. 

Institutets verksamhet kommer att baseras på Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från den så kallade FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Studien visar tydligt att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklandet av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper.

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-02-18 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan