Årets innovationspris går till ASIH Bromma

Innovationspris till ASIH Bromma

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik, Foto: Cathrine Broman Skriv ut sidan

Vid prisutdelningen i samband med FoUU-dagen på Bromma den 12 december berättade sjukhusdirektör Karin Thalén att det har kommit in totalt 18 nomineringar till årets pris.

– Det var många bra bidrag och juryn har i sin bedömning tittat på bidragens genomförbarhet, kostnadsbild och på vilket sätt idén eller förslaget kan skapa värde för både patienter/boende, medarbetare och verksamhet. Sjukhusledningen har uitfrån juryns arbetet beslutat att för 2018 dela ut ett innovationspris och ett hederspris, berättade Karin Thalén.

 

Vårdbehovsmätning 

Vinnare av innovationspriset 2018 blev projektet "Vårdbehovsmätning ASIH Bromma". Projektet initierades av Katarina Hellberg och Mats Linderholm. Efter en försöksfas under våren 2018 drivs nu projektet vidare i ASIH Bromma av en arbetsgrupp bestående av Katarina Hellberg, Madeleine Melander, Henrietta Gripwall och Birgitta Wiklund. De berättar om bakgrunden och idén:

– Varje ASIH team ansvarar idag för drygt 30 patienter. Vårdbehovet för patienterna varierar mellan ett besök i veckan till flera besök per dag. Att bättre kunna förutse behovet för enskilda och kunna aggregera dessa behov till gruppnivå har stor potential för att ge våra medarbetare bättre förutsättningar att ge god vård och samtidigt erbjuda en bra arbetsmiljö. En metod för att mäta vårdbehovet som tar hänsyn till fler faktorer än antalet patienter per team skulle underlätta planering och arbetsfördelning.  En bättre arbetsfördelning minskar riskerna för en dålig arbetsmiljö och bidrar till att fler kan få vård i hemmet.

Vi har utvecklat en enkel metod som skattar vårdbehovet hos ASIH-patienter baserat på flera olika faktorer. Gruppen är nu inriktad på att bygga vidare på den första modellen och skapa en praktiskt användbar modell. Behovet av att kunna resursbedöma patientgrupper är stort. En fungerande modell kan ha stor betydelse för både patienter, medarbetare och andra vårdgivare.

Juryns motivering:

"Arbetsgruppen har identifierat en viktig frågeställning som har stor betydelse för teamets möjlighet att ge bästa möjliga vård åt våra patienter och samtidigt ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö. De har själva tagit initiativ till att utveckla en modell som utvecklar vår verksamhet och förbättrar vår arbetsmiljö. En försöksfas har givit lovande resultat och en lättanvänd modell som skattar enskilda individers vårdbehov kan få stor betydelse för arbetsmiljön inom ASIH och har potential att kunna spridas till andra verksamheter".

Första priset belönas med 40 000 kr.

Sjukhusdirektör Karin Thalén delar ut Hederspriset.

Hederspris till Lökfest

Sjukhusledningen beslutade också att i år dela ut ett hederspris med anledning av ett av förslagen som kommit in. Förslaget kommer från Linnéa Engman, arbetsterapeut vid Primärvårdsrehab Kungsholmen.

Förslaget lyder:

"Att ordna en lökfest i parken – både på Kungsholmen och i Bromma – där alla som vill, boende, patienter och personal, kan besöka parken och hjälpa till att sätta lökar (t ex tulpanlökar), som sedan växer upp till våren. Under lökfesten serveras det förslagsvis löksoppa eller något annat tilltugg. Lökarna kan t ex sättas i pallkragar eller i någon rabatt som finns avsatt i parken. Lökfesten bidrar till glädje och samhörighet, frisk luft och aktivitet."

Hederspriset består i att både Bromma och Kungsholmen får 5 000 kr för att anordna en "Lökfest". Uppdraget att ordna en Lökfest i Bromma och på Kungsholmen under 2019 går till vår kultursamordnare tillsammans med arbetsterapeuter i Bromma och på Kungsholmen.