Maria Bauer utbildar i hantering och bemötande av hot och våld

Utbildning om hot och våld

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan


Sjukhusledningen på Stockholms Sjukhem har utsett 2018 till ett säkerhetsår. Under hösten pågår en satsning för att stärka alla medarbetare när det gäller hantering och bemötande av hot och våld.

 
Utbildningarna, som består av två halvdagar, leds av Maria Bauer som är Sveriges främsta föreläsare om bemötande av hot och våld i arbetslivet. Hon har 25 års yrkeserfarenhet från socialt arbete, rättsväsendet, vård och omsorg.

ASIH först ut

Personal från verksamhetsområdet ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) har varit först ut och gick utbildningen förra året. Under hösten fortsätter medarbetare från Vård och omsorg, Rehabilitering och Primärvård samt den Palliativa vården. Efter årsskiftet är det Geriatrikens tur.

– Utbildningarna har varit väldigt uppskattade av medarbetarna på ASIH, och Maria Bauer är en fantastisk pedagog. Man får lära känna sig själv och hur man reagerar i en kritisk situation, det ingår kunskap i konflikthantering och att kunna identifiera kritiska situationer, samt hur man ska möta patienten i dessa situationer på ett professionellt sätt, säger Cecilia Widberg, enhetschef ASIH Bromma.

Nolltolerans

En av lärdomarna från utbildningen är att det är väldigt sällan något händer, men personalen ska ändå vara förberedd och veta hur de ska agera och vilka säkerhetsrutiner som finns. På Stockholms Sjukhem har vi nolltolerans mot hot och våld, vilket innebär att varken medarbetare, patienter eller boende ska utsättas för hot eller våld.

Cecilia Widberg, enhetschef ASIH Bromma, Stockholms Sjukhem

Cecilia Widberg, enhetschef ASIH Bromma.