Dags att ansöka till jubileumsprogrammet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Vill du vara med och förbättra vården för de mest sjuka och sköra äldre? Har du en idé på ett projekt? Nu är ansökan öppen och du kan söka stöd för forskning, utveckling och innovation. 

Ansökan görs i två steg och i det första steget ska du skicka in intresseanmälan/skiss till ett projekt utifrån den idé du har. När din ansökan har kommit in finns möjlighet att få stöd genom coachning och matchning av personer vid FoUU-enheten på Stockholms Sjukhem. Det betyder att du inte behöver ha en färdig plan för hela ditt projekt, utan du kan få hjälp att ta din idé vidare tillsammans med andra för att göra den möjlig att genomföra.

Ansökan är nu stängd.

Bedömning och besked

Alla ansökningar som kommer in bedöms av en bedömargrupp. De kommer att titta på tre delar i ansökan: idé, relevans och nytta utifrån jubileumsprogrammets inriktning och syfte samt genomförbarhet och samverkan.

När ansökningarna har bedömts tar styrelsens FoUU-kommitté beslut om vilka projekt som ska gå vidare och bjudas in till steg II och göra en fullständig projektansökan. Besked ges den 19 december och ansökan i steg II öppnar den 20 december.

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.