Allt du vill veta om idéburen välfärd

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Vill du veta mer om idéburen välfärd? Se Famnas film om varför idéburna verksamheter borde stå för en större del av välfärden i Sverige.

"Allt du vill veta om idéburen välfärd" är en kort film som Famna har tagit fram tillsammans med ett flertal av oss medlemmar. Filmen berättar om fördelarna med idéburen välfärd och argumenterar också för att den idéburna sektorn borde ges förutsättningar att växa sig större i Sverige. Idag står idéburna aktörer för 3 procent av välfärden, i jämförbara länder finns betydligt mer idéburet och tillsammas arbetar vi för att den idéburna välfärden ska öka till 10 procent år 2030.

Famna är en riksorganisation för idéburen välfärd och Stockholms Sjukhem är en av Famnas 88 medlemmar. Famna har som uppdrag att tillsammans med medlemmarna bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd.