Therese Lindberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsboendet.

Therese Lindberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsboendet.

Så tycker de äldre om sitt boende på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Årets nationella brukarenkät visar ett resultat med många höga betyg till Stockholms Sjukhem. Therese Lindberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsboendet på Stockholms Sjukhem, berättar mer.


Hur ser resultatet ut i den senaste brukarenkäten?

– Vi har fått bra resultat på den totala nöjdheten där vi höjt oss från 81 till 85 procent, vilket innebär att 85 procent är mycket eller ganska nöjda. De som bor här tycker att våra medarbetare ger ett bra bemötande och att man känner sig trygg här.

Några siffror som sticker ut som du är stolt över?
– Ja, att hela 90 procent tycker att maten smakar bra. Här vill vi naturligtvis lyfta vårt fantastiska kök med kostchef Mikael Cederberg och hans personal som fick två nomineringar av White Guide i år, både årets seniorkock och årets seniormåltid.

– Likt tidigare år tycker man fortfarande att det är trivsamt utomhus runt boendet, 90 procent ger högsta betyg. Vår park är härlig och vi är glada över att kunna använda den.

Något som kan bli bättre?
– Precis som på många andra äldreboenden upplever man ensamhet. Här behöver vi samtala mer om frågan och vad det är som man behöver. Ibland är det en känsla av att ens sociala nätverk har minskat, många anhöriga och vänner finns inte mer, eller orkar inte komma på besök på grund av ålder. Upplevelsen av att vara ensam är dåligt för hälsan, så det här måste vi jobba på.

Vad kan man göra för att motverka ensamhet?
– Vi ska titta på arbetssätt, hur man som medarbetare kan fånga stunden med den äldre och hitta fler samtalsstunder under dagen. Vi har fått höga betyg på de aktiviteter vi erbjuder, men upplevelsen av ensamhet är en djupare fråga och där måste vi fortsätta se över vad vi kan göra åt det.

– Vi har exempelvis samarbeten med Ung omsorg och en skola för att skapa fler möten mellan unga och äldre. Och varje år tar vi emot ett stort antal ungdomar som sommarjobbar hos oss. Man måste också möta varje person på det sätt som personen vill, en del vill inte vara med i stora gruppaktiviteter, utan trivs bättre i mindre sällskap.

Varför är brukarenkäten viktig?
– Det är viktigt för oss att se vilka områden vi är starka inom som exempelvis mat och aktivitet och att vi även kan fånga upp förbättringsområden. Vi har höjt svarsfrekvensen och det var ett aktivt arbete i våras.

 

* De boende svarar ensamma på enkäten, eller tillsammans med en närstående. Enkäten kommer till de boende i pappersformat från Socialstyrelsen med posten.

 

Läs mer om vårt vård- och omsorgsboende

Ta del av resultatet för Stockholms Sjukhem (pdf)

Ta del av hela brukarenkäten inne på Socialstyrelsens webbplats