Professor Miia Kivipelto

Professor Miia Kivipelto.

Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Professor Miia Kivipelto står bakom initiativet till det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers Brain Health Institute. Institutet kommer att ha sin placering på Stockholms Sjukhem.


 Vi välkomnar och stödjer initiativet att starta ett institut för hjärnhälsa, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Detta är ett mycket intressant område, inte minst för den stora gruppen sköra äldre som vår verksamhet vänder sig till, och vi har också en mycket nära koppling till professor Miia Kivipelto som innehavare av en av stiftelsens donationsprofessurer. 

Forskningsinstitutet kommer att ha lokaler i Stockholms Sjukhems fastighet på Kungsholmen och vi ser fram emot möjligheter till samarbete som ger nytta både när det gäller kompetensförstärkning och utveckling av våra vårdtjänster.

Livsstilsfaktorer i fokus

Vi kan förebygga demens. Jag tror att mer än 30 procent av samtliga fall av Alzheimers sjukdom är relaterade till faktorer som kan påverkas, såsom blodtryck, depression, diabetes och fysisk aktivitet. Detta är ett konservativt antagande, säger professor Miia Kivipelto som är initiativtagare till det nya institutet tillsammans med docent Maris Hartmanis, tidigare vd för Medivir AB.

Alzheimers sjukdom är fortfarande obotlig och försök att få fram effektiva läkemedel har hittills misslyckats, varför det behövs nya angreppssätt. Det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers Brain Health Institute, ska bedriva egen klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. Institutet kommer att samarbeta med ledande forskningsinstitutioner i Sverige och internationellt.

Institutets verksamhet kommer att baseras på Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från den så kallade FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Studien visar tydligt att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklingen av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper.

Institutet ska genomföra den kliniska forskningen tillsammans med frivilliga deltagare. Målet är att institutets forskningsresultat snabbt ska kunna resultera i nya metoder för individanpassade kliniska behandlingar av personer som löper en förhöjd risk att utveckla demenssjukdomar.


Stöd av Alzheimerfonden och donationer

Alzheimerfonden, Jonas och Robert af Jochnick samt Leif Lundblad har beslutat att stödja detta initiativ och utgör stiftarna av institutet. Vidare finansiering av institutets forskningsverksamhet kommer att säkras genom donationer från privatpersoner, stiftelser och företag i nära samarbete med Vator Securities som är stiftelsens strategiska rådgivare i berörda frågor. Verksamheten ska bedrivas som en icke-vinstdrivande stiftelse. Den kommer att lokaliseras till och samarbeta med Stockholms Sjukhem.

Läs mer på Fingers Brain Health Institutes webbplats

Läs mer om Alzheimers sjukdom på Alzheimerfondens webbplats