Nystart för Hjärna Tillsammans

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Projektet Hjärna Tillsammans har under tre år arbetat med att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada. Nätverket bakom Hjärna Tillsammans startar nu ett nytt projekt som fortsätter arbetet. Fokus blir på att bryta den sociala isolering som många personer med förvärvad hjärnskada upplever, och stärka egen kraft.

– Projektet Hjärna Tillsammans fortsätter stöd av medel från Region Stockholm, berättar Elisabet Åkesson som varit med i projektets styrgrupp. Stockholms Sjukhem har varit med som en aktiv part sedan starten för drygt tre år sedan och vi kommer att vara engagerade även i det nya projektet. Vi planerar just nu för hur vår medverkan ska se ut men klart är att vi ska ingå i referensgruppen och att vi kommer vara med och arbeta med kommunikationsverktyg, samtalsgrupper och rehabiliterande förhållningssätt.

Lyckad nätverksmodell
I Hjärna Tillsammans samverkar olika vårdgivare i Stockholms län, föreningar för personer med egna erfarenheter och även andra verksamheter som möter personer med förvärvad hjärnskada. Alla aktörer som har varit med i det treåriga projekt som Allmänna Arvsfonden finansierade fortsätter i det nya projektet.

Det nya projektet ska bygga vidare på Hjärna Tillsammans nätverksmodell och utveckla innehållet för att undanröja det ”svarta hålet” många personer med förvärvad hjärnskada vittnar om. Det ska bidra till att bryta social isolering, öka självständighet, förebygga och mildra psykisk ohälsa, främja det friska och stärka egna läkande krafter samt minska kunskapsluckor.

På bilden ovan ser vi representanter för Afasiföreningen i Stockholms län, Strokeföreningen i Stockholms län, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län och RTP-S (Stockholms län), som kallar sig Hjärnfyran Stockholm, tillsammans med Elisabet Åkesson från Stockholms Sjukhem och Hjärna Tillsammans projektledare Kersti Wiberg.

Vill du läsa Hjärna Tillsammans slutrapport?

Slutrapporten berättar om vad Hjärna Tillsammans gjort under de tre år som projektet fått finansiering av Allmänna Arvsfonden. Här kan du ta del av rapporten.

Hjärna Tillsammans webbplats