Stockholms Sjukhem startar digitalisering av vård i hemmet i nytt pilotprojekt

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Nu tar Stockholms Sjukhem första steget mot att med digitala hjälpmedel komplettera den fysiska vården av de svårast sjuka i hemmet. Syftet är att ytterligare höja vårdkvaliteten och tryggheten för individen. Som digitaliseringspartner i pilotprojektet har Stockholms Sjukhem valt ehälsobolaget Cuviva.

Stockholms Sjukhem är en stiftelse utan vinstsyfte som är välkänd för rehabilitering, sjukvård och äldreomsorg av hög kvalitet. Som alternativ till sjukhusvård erbjuder man även avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) till patienter med allvarlig sjukdom som kräver täta kontakter. Vården bedrivs dygnet runt alla dagar i veckan i trygg hemmiljö, med stöd av multiprofessionella team. Stockholms Sjukhem startar nu ett samarbete för att i pilotprojektet utveckla digitala lösningar för ASIH tillsammans med ehälsobolaget Cuviva.

– På Stockholms Sjukhem drivs vi av att ge vård och omsorg av högsta kvalitet. Och med vår inriktning på långvarigt eller obotligt sjuka är det självklart att utforska alla möjligheter att utveckla oss. Vi ökar kontinuerligt nivån av digitalisering och har nu riktat in oss på den avancerade hemsjukvården, som ställer särskilt högra krav på omtanke och respekt för individens behov, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör för Stockholms Sjukhem.

– Pilotprojektet syftar initialt till att underlätta kommunikationen mellan vår personal och patienten i sitt hem. Genom realtidsdialog, statusfrågor och återkoppling mellan de fysiska besöken ökar vi närvaron hos patienten och skapar förutsättningar för ännu högre kvalitet i det kontinuerliga vårdarbetet. Med hjälp av den digitala kommunikationsplattformen vill vi ta reda på hur vi kan anpassa lösningen för varje individ, och på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar för adderad trygghet och kvalitet, säger Georg Engel, verksamhetschef för palliativ vård på Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem insåg redan från start att en kommunikationsplattform för de sköraste patienterna innebär speciella krav på flexibilitet, användarvänlighet och integrationsmöjligheter. Lösningen fann man hos Cuviva, som har en plattform med stor potential att utvecklas till ett värdefullt stöd för vården av de svårast sjuka i hemmet. Henrik Cederqvist är en av grundarna i det innovativa ehälsobolaget.

– Jag är otroligt stolt över att Stockholms Sjukhem valt oss för att starta digitaliseringen av vård i hemmet. Deras synsätt går hand i hand med vår idé om att digitalisera vård och omsorg för de mest vårdbehövande och på så vis bidra till en snabbare omställning av vården. En omställning där både personalens och patienternas intressen tas tillvara på allra bästa sätt, säger Henrik Cederqvist, vd för Cuviva.