Johan Forssell, ST-läkare på husläkarmottagningen.

Johan Forssell, ST-läkare på husläkarmottagningen.

Vårdkedjan "Genast" ska hitta fler med hjärtsvikt

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan

Vårdkedjan ”GENAST” ska underlätta diagnos och behandling av patienter med hjärtsvikt. Det visar en studie av Johan Forssell, ST-läkare på husläkarmottagningen.


– Studien handlar om hur vi inom primärvården kan fånga upp patienter som har hjärtsvikt och ge dem rätt behandling. Hjärtsvikt är en folksjukdom med många drabbade. Det är den vanligaste anledningen till att personer läggs in på sjukhus och dödligheten är hög, säger Johan Forssell.

Studien kom fram till att vi många gånger missar diagnosen hjärtsvikt och att behandlingen kan förbättras. Stora vinster finns också att göra genom bättre journalföring och genom att vi i framtiden i större utsträckning kan få del av andra vårdgivares journaler.

– Den enklaste åtgärden för att förbättra vården hos oss på Stockholms Sjukhem är att vi genom att använda oss av vårdkedjan "GENAST" (se bild) på ett enkelt sätt kan hitta fler patienter som idag är odiagnostiserade och kanske lider i onödan, säger Johan Forssell.