Parkinsons sjukdom – senaste forskningen och ny effektiv träning

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Idag är cirka 20 000 svenskar drabbade av Parkinsons sjukdom. I ett aktuellt forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem studeras effekterna av balansträning för den som blivit drabbad.

Vi har ställt fem frågor om parkinson till Erika Franzén, docent och universitetslektor vid sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet, och anknuten forskare på Stockholms Sjukhem.

Erika Franzén, docent och universitetslektor vid sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet, och anknuten forskare på Stockholms Sjukhem

Vad är bästa sättet att förebygga parkinson?

– Det är svårt att svara på då vi egentligen inte vet vad som orsakar sjukdomen. Men det finns studier som visar att de som har varit fysiskt aktiva utvecklar Parkinsons sjukdom mer sällan. Så regelbunden och medelmåttig träning verkar ge ett visst skydd. Studier visar också att kaffe kan ha en viss skyddande effekt men hur detta skydd egentligen fungerar är ännu oklart.

Vad är nästa steg?

– Läkemedlen som är en ersättning för dopamin som ges vid Parkinsons sjukdom fortsätter att utvecklas. Man har kommit fram med nya sätt att tillgodose sig dopaminet än endast i tablettform. Plåster och pumpar har kommit som kan dosera oftare men i mindre doser. Forskning pågår också där man försöker implementera stamceller i hjärnan som ska kunna producera nytt dopamin. Men träning i olika former har även visat sig vara mycket effektivt för att förbättra olika symtom vid parkinson.

Berätta om ert forskningsprojekt!

– Den gång- och balansträning som vi har utvecklat i min forskargrupp och som vi har använt oss av här på Stockholms Sjukhem är en mycket utmanade gång- och balansträning. Den inriktar sig på just den problematik som personer med Parkinsons sjukdom har. Gärna att vi gör ganska komplexa övningar som gör det likt de utmaningar vi ställs inför i vardagen. Som att man får gå och samtidigt bära på någonting. Eller att man får lösa en tänkande uppgift samtidigt som man tar sig runt en hinderbana. Det är inte bara gång- och balansförmågan som vi vill förbättra, utan även att motivera patienterna till att vara mer fysiskt aktiva i sin vardag.

Hur kan vården hjälpa till?

– Som fysioterapeut arbetar jag med fysisk träning för att kunna ge parkinsonpatienter möjlighet att leva ett bättre liv under en längre tid. Tänkandet, det vill säga den kognitiva träningen är också viktig och det sker förändringar i hjärnan när vi tränar fysiskt och kognitivt. Hos oss på Stockholms Sjukhem har vi också logopeder som kan hjälpa till vid språk- och talproblematik i samband med parkinson.

Någon mer hjälp som finns på Stockholms Sjukhem?

– Ja, vi har parkinsonkurs där man får träffa andra i en liknade situation. Här kan man exempelvis få lära sig strategier för att hantera sin hjärntrötthet som brukar uppkomma i samband med parkinson. Vi är en vårdgivare som kan vara med i hela sjukdomsförloppet då vi både har primärvårdsrehab, dagrehab, inneliggande vård/rehab och neuroteam. Så vi kan hjälpa till med att både ge guidning, träning och stöd samt att ge de hjälpmedel som kan behövas.

 

Vad är Parkinson?

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen. Sjukdomen innebär att nervceller, som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner. Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som bl a skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda.

Källa: Parkinsonförbundet

Rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

Stockholms Sjukhem erbjuder rehabilitering för dig som har drabbats av parkinson. Till Primärvårdsrehab kan du söka dig utan remiss, till övriga rehabformer hos oss behöver du remiss från din läkare.  

Planerad neurologisk rehabilitering i dagvård- eller slutenvård

Primärvårdsrehabilitering, Kungsholmen

Primärvårdsrehabilitering, Bromma

Neuroteam Bromma

Neuroteam Kungsholmen

Rehabilitering efter akutsjukvård, avd 1, neurologisk rehab

Visas enbart i Umbraco för redaktörer