Bromma sjukhus säljs - Stockholms Sjukhem fortsätter bedriva vård

Fastighetsbolaget Vectura har tecknat avtal med Region Stockholm om att köpa Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem fortsätter bedriva vård som idag och ska tillsammans med Vectura utveckla byggnaden.

– Vi ser fram emot att utveckla Bromma sjukhus tillsammans med Vectura. Stockholms Sjukhem är en långsiktig vårdgivare och vår ambition är att ge fler stockholmare möjlighet till en sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. Vi delar Vecturas vision för Bromma sjukhus och ser stora möjligheter att skapa en miljö för sammanhållen vård, omsorg och service som möter människors behov.

– Den vård vi bedriver idag på Bromma ska fortsätta och utvecklas samtidigt planerar Vectura för att mer vård och samhällsservice ska finnas i byggnaden, till exempel vård- och omsorgsboende. De vill utveckla Bromma sjukhus från en sluten vårdbyggnad till en mötesplats och ge Bromma- och västerortsbor möjlighet att bo kvar i sin närmiljö den dag de får behov av vård och omsorg. Det är en utveckling som vi välkomnar och ska vara delaktiga i enligt den avsiktsförklaring som vi har tecknat med Vectura, säger Karin Thalén.

Förvärvet är villkorat av att regionfullmäktige fattar beslut om att genomföra försäljningen. Det slutgiltiga beslutet om försäljning av Bromma sjukhus fattas den 24 mars. Läs mer på Region Stockholms webbplats sll.se

Om Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura har samhällsfastigheter, kontor och hotell. De förvaltar och äger ett flertal vård- och omsorgsboenden i Sverige samt har flera fastigheter under uppförande. Läs mer om Vectura

På bilden: Joel Ambré, VD på Vectura, sjukhusdirektör Karin Thalén samt vård- och valfrihetsregionråd ​Tobias Nässén (M) vid möte med pressen på Bromma sjukhus.