Covid-19 vård på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem har fått i uppdrag av Region Stockholm att vårda coronasjuka. Åtta vårdplatser är redo för vård av patienter med covid-19. 

– Antalet patienter med covid-19 som behöver slutenvård förväntas öka i regionen den närmsta tiden, berättar chefläkare Marianne Reimers. Vårdgivare behöver ställa om delar av verksamheten och vi ska göra vad vi kan för att bidra med våra insatser för patienter med covid-19.

– Stockholms Sjukhem förbereder för en avdelning i Bromma och en på Kungsholmen. I nuläget är åtta vårdplatser redo för covid-19 vård som ett första steg. Ett fantastiskt arbete har gjorts av chefer och medarbetare för att snabbt få till stånd denna lösning, säger Marianne Reimers. Vi planerar nu för hur vi på bästa sätt ska arbeta för att ta emot fler covid-19 patienter för vård i takt med att behoven ökar i Stockholm. 

Stockholms Sjukhem har stor geriatrisk verksamhet med specialistkompetens för vård av äldre. De patienter som behöver akut- eller intensivvård kommer även i fortsättningen att hänvisas till akutsjukhus. 

Chefläkare Marianne Reimers intervjuas i DN, läs artikeln här.