Meny

Information gällande coronaviruset, covid-19

Tillsvidare gäller besöksförbud på samtliga vårdavdelningar utöver den palliativa vården som har restriktioner, vård- och omsorgsboendet öppnade för besök den 1 oktober. 

Stockholms Sjukhem vidtar olika åtgärder för att skydda boende, patienter, besökare och personal samt minska risken för smittspridning. Besöksförbud gäller för att undvika att personer som inte ska vårdas hos oss sprider smitta. Vi skyddar då både de patienter som finns på sjukhuset, de som bor i vård- och omsorgsboendet samt vår personal. Tack för visad hänsyn!

Besöksförbud på vårdavdelningarna

Stockholms Sjukhem har besöksförbud på vårdavdelningarna, utöver den palliativa vården som har restriktioner. Kontakta avdelningen på telefon om du har frågor om en inneliggande patient hos oss.
Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem

​Den 24 februari upphörde besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Det är oerhört efterlängtat, men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss alla. Stockholms stads besöksrutiner bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.​

Stockholms Sjukhems restaurang

Läs mer om restaurangens verksamhet 

Café Vallgossen och promenader

Onsdagarnas Café Vallgossen och de promenader som ordnas tillsammans med Röda Korset är tyvärr inställda tillsvidare med anledning av coronaviruset.

Primärvårdsrehab och fotvård

Primärvårdsrehab har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

Minnesmottagningen 

Minnesmottagningen på Bromma sjukhus är öppen och har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

Vill du skänka en gåva till vår personal?

Vi känner stor tacksamhet till alla som hör av sig och vill hjälpa till! Vill du ge vårdutrustning, material, mat eller dryck mejla tillsammans@stockholmssjukhem.se

 

 

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer