Meny

Information gällande coronaviruset, covid-19

Tillsvidare gäller besöksförbud på samtliga vårdavdelningar och på vård- och omsorgsboendet. 

Stockholms Sjukhem vidtar olika åtgärder för att skydda boende, patienter, besökare och personal samt minska risken för smittspridning. Besöksförbud gäller för att undvika att personer som inte ska vårdas hos oss sprider smitta. Vi skyddar då både de patienter som finns på sjukhuset, de som bor i vård- och omsorgsboendet samt vår personal. Tack för visad hänsyn!

Besöksförbud på vårdavdelningarna

Stockholms Sjukhem har besöksförbud på vårdavdelningarna sedan den 11 mars. Kontakta avdelningen på telefon om du har frågor om en inneliggande patient hos oss.
Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

Besöksförbud på vård- och omsorgsboendet

Från och med 19 mars gäller besöksförbud på vård- och omsorgsboendet.  

Stockholms Sjukhems restaurang

Läs mer om restaurangens verksamhet 

Primärvårdsrehab och fotvård

 Primärvårdsrehab har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

Minnesmottagningen 

Minnesmottagningen på Bromma sjukhus är öppen och har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

Vill du skänka en gåva till vår personal?

Vi känner stor tacksamhet till alla som hör av sig och vill hjälpa till! Vill du ge vårdutrustning, material, mat eller dryck mejla tillsammans@stockholmssjukhem.se