Meny

Information gällande coronaviruset, covid-19

Tillsvidare gäller besöksrestriktioner på samtliga vårdavdelningar. Vård- och omsorgsboendet är öppet för besök.  

Stockholms Sjukhem vidtar olika åtgärder för att skydda boende, patienter, besökare och personal samt minska risken för smittspridning. 

Besöksrestriktioner inneliggande rehabilitering

Med anledning av coronaviruset gäller besöksrestriktioner på vårdavdelningen. Kontakta avdelningen för mer information. 


Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

 

Besöksrestriktioner geriatriska avdelningar

Stockholms Sjukhem följer de direktiv och riktlinjer som tagits fram av Region Stockholm och övriga myndigheter. För att minimera smittspridning tillåter vi endast nödvändiga besök till våra geriatriska patienter. Kontakta respektive vårdavdelning om du har frågor om våra besöksrestriktioner.

Vi rekommenderar våra patienter att hålla avstånd, bära munskydd utanför sitt vårdrum och inte lämna vårdavdelningen, till exempel för att träffa anhöriga i allmänna lokaler på sjukhuset. 

För frågor och funderingar ber vi dig ringa av delningen för mer information.

Om du som närstående fått tillåtelse att besöka geriatrisk patient gäller följande:

  • Undvik besök till oss/vårdavdelningen om du inte är vaccinerad mot covid -19.
  • Stanna hemma om du inte är helt frisk från förkylning, magsjuka eller annan smittsam sjukdom.
  • För att få information om hygienrutiner, kontakta alltid någon i personalen innan du går in på avdelningen.
  • Följ de hygienrestriktioner som är angivna, till exempel att bära munskydd.
  • Gå endast in i det rum du är anvisad till.
  • Använd handsprit innan du går in och när du lämnar avdelningen.

 

För mer information besök 1177.se

Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

 

Besöksrestriktioner palliativ vård

Stockholms Sjukhem har besöksrestriktioner på vårdavdelningen. Kontakta avdelningen på telefon om du har frågor om en inneliggande patient hos oss.


Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar


Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem

​Den 24 februari upphörde besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Det är oerhört efterlängtat, men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss alla. Stockholms stads besöksrutiner bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.​


Stockholms Sjukhems restaurang

Läs mer om restaurangens verksamhet 


Café Vallgossen och promenader

Primärvårdsrehab

Primärvårdsrehab har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 


Kognitiv mottagning

Kognitiva mottagningen (tidigare Minnesmottagningen) på Bromma sjukhus är öppen och har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

 

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer