Information gällande besök

Stockholms Sjukhem vidtar olika åtgärder för att skydda boende, patienter, besökare och personal samt minska risken för smittspridning. 

Rutin för besök på geriatriska avdelningar

Bromma, avdelning 11, 13, 14

 1. Besökstiden är dagligen mellan 13.00-19.00
 2. Besökare får inte ha symtom som exempelvis hosta, snuva eller feber.  
 3. Max 2 besökare i taget hos varje patient för att undvika trängsel.
 4. Kirurgiskt munskydd IIR ska bäras av besökare under hela besöket. Undantag gäller för barn under 6 år.
 5. God handhygien ska tillämpas.
 6. Munskydd tillhandahålls på avdelning/mottagning på geriatriken om besökare saknar det.
 7. Besökare ska hålla avstånd till andra personer i vårdenhetens alla utrymmen.
 8. I händelse av smittspridning på vårdavdelning kan totalt besöksförbud tillfälligt införas.
 9. Vid besökande till patient på delad sal sker besöket på anvisad plats.
 10. Vid ökad covid och andra smittor sker individuella bedömningar och beslut.Kungsholmen, avdelning B3, B4

 1. Besökstiden är dagligen mellan 15.00-19.00
 2. Besökare får inte ha symtom som exempelvis hosta, snuva eller feber.  
 3. Max 2 besökare i taget hos varje patient för att undvika trängsel.
 4. Kirurgiskt munskydd IIR ska bäras av besökare under hela besöket. Undantag gäller för barn under 6 år.
 5. God handhygien ska tillämpas.
 6. Munskydd tillhandahålls på avdelning/mottagning på geriatriken om besökare saknar det.
 7. Besökare ska hålla avstånd till andra personer i vårdenhetens alla utrymmen.
 8. I händelse av smittspridning på vårdavdelning kan totalt besöksförbud tillfälligt införas.
 9. Vid besökande till patient på delad sal sker besöket på anvisad plats.
 10. Vid ökad covid och andra smittor sker individuella bedömningar och beslut.

För mer information besök 1177.se

Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

 

Rutin för besök rehabilitering, avdelning B1, B2

 • Besökstid vardagar 16:00-19:00, helger 13:30-19:00.


Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

 

Rutin för besök palliativ vård, avdelning A1 och A2

Stockholms Sjukhem har besöksrestriktioner på vårdavdelningen. Kontakta avdelningen på telefon om du har frågor om en inneliggande patient hos oss.


Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

 

Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem

 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra vård- och omsorgsboenden

Stockholms Sjukhems restaurang

Läs mer om restaurangens verksamhet 


Café Vallgossen och promenader

Primärvårdsrehab

Primärvårdsrehab har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 


Kognitiv mottagning

Kognitiva mottagningen (tidigare Minnesmottagningen) på Bromma sjukhus är öppen.

 

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer