Meny

Information gällande coronaviruset, covid-19

Tillsvidare gäller besöksrestriktioner på samtliga vårdavdelningar. Vård- och omsorgsboendet är öppet för besök.  

Stockholms Sjukhem vidtar olika åtgärder för att skydda boende, patienter, besökare och personal samt minska risken för smittspridning. 

Besöksrestriktioner inneliggande rehabilitering

Med anledning av coronaviruset gäller besöksrestriktioner på vårdavdelningen. Kontakta avdelningen för mer information. 


Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

Besöksrestriktioner geriatriken

Vi har nyligen uppmärksammat att en betydande andel av patienterna på geriatriken fortfarande är ovaccinerade eller endast fått en dos. Nya mer smittsamma virusvarianter har börjat spridas. Stor försiktighet bör gälla. Av denna anledning tillåter vi tillsvidare endast nödvändiga besök.

Med nödvändiga besök avses:

  • Patienter med uttalad funktionsnedsättning som behöver stöd av anhörig till exempel vid demens, konfusion
  • Svårt sjuka patienter och/eller de i palliativt skede
  • Patienter med språksvårigheter där närstående kan vara behjälpliga att tolka

Antal besökande bör begränsas till en (1) person:

  • Besökaren ska vara symtomfri och inte ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna
  • Besökaren ska använda munskydd eller visir och ha tvättat och spritat händerna
  • Besök sker alltid i enskilt rum och enligt de anvisningar som ges från vårdpersonal

I det fall du inte kan besöka din närstående hjälper vi gärna till med kontakt via telefon. Ni är också välkomna att komma förbi och lämna saker till era närstående. Kontakta respektive avdelning.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar

 

Besöksrestriktioner palliativ vård

Stockholms Sjukhem har besöksrestriktioner på vårdavdelningen. Kontakta avdelningen på telefon om du har frågor om en inneliggande patient hos oss.


Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar


Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem

​Den 24 februari upphörde besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Det är oerhört efterlängtat, men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss alla. Stockholms stads besöksrutiner bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.​


Stockholms Sjukhems restaurang

Läs mer om restaurangens verksamhet 


Café Vallgossen och promenader

Primärvårdsrehab

Primärvårdsrehab har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 


Kognitiv mottagning

Kognitiva mottagningen (tidigare Minnesmottagningen) på Bromma sjukhus är öppen och har vidtagit åtgärder för att kunna genomföra säkra och trygga besök. 

 

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer