Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Behovet av personal med baskunskap inom vård och omsorg har ökat med anledning av coronapandemin. Högskolans ägare tog initiativ till en intensivkurs i vård, omsorg och bemötande – nu är kursen en del av Socialstyrelsens introduktionspaket för ny vård- och omsorgspersonal.

På kort tid har utbildningen gått från idé till verklighet och personal från drabbade branscher kan nu snabbt skola om sig och göra en viktig insats inom vården.

Intensivkursen på högskolan är en del av Socialstyrelsens nationella introduktionspaket för personal inom vård- och social omsorg. Utbildningen består av två delar där Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram den ena och Socialstyrelsen ansvarar för den andra. Med utbildningen kan personer utan tidigare erfarenhet av vård och omsorg ges tillräcklig baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg under pågående pandemi. 

– Det här visar på idéburna aktörers styrka. Att se behoven och snabbt ställa om när det behövs. Som representant för en av ägarna är jag stolt över att högskolan på kort tid har tagit fram en intensivutbildning. Den kan ge stort värde för oss och andra arbetsgivare, men också för samhället genom att fler ges möjlighet att arbeta inom vård och omsorg, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.

Utbildningen är webbaserad och består av tre moduler. Den tar upp ämnen såsom basal vårdhygien, patientsäkerhet, etik, bemötande och vård i livets slut. Varje modul avslutas med ett kunskapstest där deltagaren får ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.

Fakta om introduktionspaketet
Introduktionspaketet ges som två delkurser och ansöks till separat hos Socialstyrelsen samt Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildningspaketet ger bland annat kunskaper om basala hygienrutiner, ergonomi och patientsäkerhet, organisation av vård och omsorg.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver forskning och utbildning i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt civilsamhällesfrågor. 

Högskolan ägs av de idéburna aktörerna Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal, Bräcke diakoni och Stockholms Sjukhem.