Elisabet Åkesson

Elisabet Åkesson, lektor vid Karolinska Institutet, läkare och ledare för forskningsarenan vid Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem blir universitetssjukvårdsenhet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Som första idéburna vårdgivare har Stockholms Sjukhem godkänts av Karolinska Institutet och Region Stockholm som universitetssjukvårdsenhet för 2021-2022.

– Att bli beviljade status som universitetssjukvårdsenhet är en kvalitetsstämpel för vårt arbete med att utbilda framtida medarbetare samt ständigt utveckla och förbättra vården, säger Elisabet Åkesson, lektor vid Karolinska Institutet, läkare och ledare för forskningsarenan vid Stockholms Sjukhem.

Ledningsgruppen för Karolinska Institutet och Region Stockholm meddelade sitt beslut förra veckan, och anger att Stockholms Sjukhem möter kraven för att utses till universitetssjukvårdsenhet, USV-enhet för 2021–2022 förutsatt att planerad förenad anställning uppfylls. 

Vad är en USV-enhet och varför har Stockholms Sjukhem ansökt om att bli det?
– En universitetssjukvårdsenhet är en vårdgivare som bedriver forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUU) som en del av kärnverksamheten och väl integrerat i vården. Vi vet att om man har en organisation, en infrastruktur och handlingsplaner som gynnar ett starkt FoUU-arbete i vården så leder det till bättre vård för patienterna och en utvecklande dynamisk arbetsmiljö för medarbetarna.

– Att vi nu får USV-status är en bekräftelse på det fina arbete som görs, och visar att vår FoUU-verksamhet, under ledning av FoUU-chef Georg Engel i nära samarbete med bland andra professor Miia Kivipelto och Peter Strang, Karolinska Institutet, följer Socialstyrelsens nationella nivåkrav. Vi är med och utvecklar framtidens vård i Sverige, säger Elisabet.

Vad innebär det här för Stockholms Sjukhem?
– Det är naturligtvis jätteroligt att vi får den här kvalitetsstämpeln! Vi fortsätter nu i enlighet med universitetssjukvårdens riktlinjer utveckla vården tillsammans med patientorganisationer, andra vårdgivare, akademi och näringsliv. Universitetssjukvård handlar just om bredden i att bedriva, utveckla och beforska sjukvård samtidigt som vi med klinisk erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt handleder och utbildar framtida medarbetare och forskare. På Stockholms Sjukhem har var medarbetare uppdraget att med engagemang, kunskap och omtanke samtidigt vårda patienter och utveckla vår verksamhet med patienterna som medskapare. På så sätt är vi med och bidrar till utvecklingen av jämlik och god vård i vår nya nationella och regionala kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården, säger Elisabet.

Karolinska Institutet och Region Stockholm uttrycker i sitt beslut att Stockholms Sjukhem har en stark FoUU-verksamhet, de uppmuntrar fortsatt utveckling av verksamheten och samarbete med framför allt Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Universitetssjukvården ska:

• Fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet
• Bedriva utbildning av hög kvalitet
• Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård
• Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder
• Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården
• Samverka med näringslivet och patientorganisationer