Stockholms Sjukhem hjälper sjuksköterskestudenter slutföra sin utbildning

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

I samband med covid-19 fick många sjuksköterskestudenter inte möjlighet att göra praktik under våren. Nu tar Stockholms Sjukhem emot extra mycket studenter för att de ska kunna få praktik (VFU) och på sikt slutföra sina utbildningar.

I början av veckan tog geriatriken emot studenter från Röda Korsets Högskola och Sophiahemmets Högskola.

– Egentligen skulle de här studenterna haft praktik på andra sjukhus och inom andra verksamheter i våras, men det blev indraget på grund av pandemin, säger Ken Conway, AKA på Stockholms Sjukhem som fungerar som länk till högskolorna.

Ger föreläsningar

För att kunna ge en så bred introduktion som möjligt till studenterna anordnas föreläsningar där de flesta verksamheter på Stockholms Sjukhem bidrar med sin kunskap.

– Vi har en så kallad utbildningsarena på Stockholms Sjukhem som är ett utmärkt forum för att knyta kontakt mellan verksamheterna internt och den skapar bra överblick gällande vilka föreläsare och kunskaper som finns under vårt tak. Just att kunna visa vår bredd och ge studenterna en bra introduktion är viktigt. Utöver geriatriska föreläsningar har vi då även duktiga föreläsare från exempelvis vår palliativa verksamhet och vår minnesmottagning, säger Ken Conway.

Hur är det att ta emot mycket studenter under kort tid?

– Det här ger naturligtvis mer belastning på våra medarbetare. Men studenterna bidrar också jättemycket med nya kunskaper och arbetsinsatser. Många kommer också tillbaka till oss efter att de har avslutat sina utbildningar och börjar jobba här, det är vi väldigt glada för, säger Ken Conway.

Skulle varit i Tanzania

Likt för andra i samhället har förutsättningarna för studenterna helt ändrats sedan pandemin kom. Alexandra Arrhen, läser sin fjärde termin på Röda Korsets Högskola. Hon skulle egentligen ha gjort praktik på hematologen i Solna i våras och nu under hösten varit på en förlossningsklinik i Tanzania.

– Det är skönt att det löste sig med praktiken. Jag har varit här tidigare och gjort praktik och även jobbat extra som undersköterska med coronapatienter. Nu är jag lite orolig för att det ska bli mycket igen med coronan och att det kommer ta fokus från andra läromoment. Att man har föreläsningar från Stockholms Sjukhems andra verksamhetsområden betyder därför mycket då man som student vill lära sig mycket om olika saker och känna sig för vad man vill jobba med när man är klar. Föreläsarna från den palliativa vården tog exempelvis upp hur de använder taktil massage i vården för att lindra smärta och det var väldigt intressant.

Få legitimation

Ingrid Wenström Lund är adjungerad klinisk adjunkt (AKA) inom rehabilitering samt vård och omsorg på Stockholms Sjukhem. Hon arbetar också mycket med att ta emot studenter till verksamheten.

– Likt geriatriken har vi tagit emot fler studenter än vanligt. Det ger en extra belastning på vårdavdelningarna men förhoppningsvis är det under kort tid. Vi måste hjälpa studenterna fram så att de blir legitimerade och kan komma ut i vården. Studenterna är mer utsatta än oss om de inte får praktik än vad vi är som får mer studenter under en tid.