Kungsholmens garage är öppet för allmänheten

Under pandemin har garaget med infart från Mariebergsvägen varit stängt för allmänheten och öppet för medarbetare på Stockholms Sjukhem. Nu har garaget åter igen öppnat för allmänheten mot avgift såsom tidigare.

Stockholms stad har fortsatt parkeringsdispans för vårdpersonal.