Ny MAS och kvalitetsutvecklare för äldreomsorgen

Idag, 1 december, tillträder Elvira Avdic som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsutveckare inom Stockholms Sjukhems äldreomsorg.

Avdic kommer närmast från Vallentuna kommun där hon arbetat som MAS och drivit flera utvecklingsprojekt baserat på de behov som identifierats i verksamheterna. Hon är sjuksköterska i grunden och vidareutbildad som distriktsjuksköterska med kompletterande utbildningar inom bland annat medicinsk rätt, ledningsansvar i kommunal hälso- och sjukvård, ledarskap. Elvira har även arbetat som verksamhetschef och känner väl till de utmaningar som kan förekomma i äldreomsorgen.

Elvira sitter även i styrelsen för SFOI (Svens Förening för Omvårdnads-Informatik). Det är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening som arbetar med olika frågor inom omvårdnadsinformatik och utveckling av informationshantering inom vård och omsorg.

Tillsammans med chefer och medarbetare kommer Elvira att bidra i säkerställandet av en god omvårdnad med hög kvalitet och utveckling utifrån behov och förväntningar. I uppdraget som MAS kommer Elvira ansvara övergripande för vår kvalitet, kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. Hon kommer få en viktig roll i vår tillväxt och utveckling av äldreomsorgen genom samverkan med bland annat med FoUU, chefläkarkansli samt kvalitets-, miljö och informationssäkerhetsansvarig på Stockholms Sjukhem.