Karin Thalén deltog i paneldebatt om framtidens hälso- och sjukvård

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Igår deltog Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, i en paneldebatt som hölls i samband med hälso- och sjukvårdsförvaltningens medarbetarträff där cirka 600 personer fanns på plats.

Panelsamtalets syfte var att belysa hur vi vill att hälso- och sjukvården ska se ut år 2040 jämfört med idag.

– Det blev ett bra tillfälle att som idéburen vårdgivare få skicka med några tankar kring vad som är viktigt för hälso- och sjukvården i regionen. Jag lyfte behovet av tillitbaserad styrning mellan oss utförare och beställarna (HSF), att minska regelbördan med skallkrav och skärpa uppföljningen välkomnar vi, säger Karin Thalén.

Vi behöver också hjälpas åt att höja statusen i sjukvården och göra den mer attraktiv och skapa stolthet så att våra medarbetare och chefer vill jobba inom hälso- och sjukvård

Lagen om idéburen välfärd införs i januari 2023 och Karin Thalén hoppas att det ska leda till ändrade upphandlingsregler i regionen för idéburna vårdgivare.
– Vi behöver också hjälpas åt att höja statusen i sjukvården och göra den mer attraktiv och skapa stolthet så att våra medarbetare och chefer vill jobba inom hälso- och sjukvård.

Deltog i debatten gjorde även Ritva Elg, SPF Seniorerna, Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län, Cecilia Asp-Paulrud, Vårdförbundet Martin Forseth, Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO och Mona-Lisa Engman, RPO barn och ungas hälsa.