man som tränar inomhus.

Projektet är redan igång vid Primärvårdsrehab på Stockholms Sjukhem.

Forte ger 4,5 miljoner till patientnära parkinsonforskning på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Idag är cirka 20 000 svenskar drabbade av Parkinsons sjukdom.

– Det är väldigt värdefullt och vi har fått det här ekonomiska stödet, säger Breiffni Leavy, fysioterapeut och forskare som projektleder studien som är ett samarbete mellan Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet.

Syftet med projektet är att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom med olika metoder kan stödjas och  motiveras till att träna i hemmet.

– Projektet är redan igång vid Primärvårdsrehab på Stockholms Sjukhem och har tilldelats 4 464 000 kronor i projektbidrag av Forte, säger Breiffni Leavy.

Satsningen är ett av 19 forskningsprojekt som Forte valt att finansiera och kravet är att det ska bidra med ny kunskap och nya arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande.

Vilka ingår i studien?

– Studien vänder sig till personer som har fått diagnosen Parkinsons sjukdom, inte är så fysiskt aktiva, är 50 år eller äldre och kan gå inomhus utan gånghjälpmedel i minst 6 minuter.

Hur går studien till?

– Deltagarna slumpas till en av två grupper som både ska utföra en träningsperiod på tio veckor i hemmet. Deltagarna i de två grupperna tränar sedan med indivdanpassade träningsprogram, antingen med eller utan digital stöd.

Vad händer framöver?

– Tack vare att vi har fått de här medlen från Forte kan vi även undersöka vårdpersonalens perspektiv på att använda digitala verktyg som en del av patientarbetet. Man tänker inte alltid på att det är ett helt nytt sätt att arbeta även för dem. Vi ska också forska om närståendes perspektiv då vi sett att de haft stor betydelse när de ofta hjälper den som har Parkinsons sjukdom att komma igång med träning, både genom att motivera och att hjälpa till med den digitala tekniken.

Breiffni Leavy, fysioterapeut och forskare.

Vad är Parkinson?

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen. Sjukdomen innebär att nervceller, som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner. Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som bl a skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda.

Källa: Parkinsonförbundet