Syftet med att vara idéburen verksamhet och stiftelse

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem finns till för långvarigt och obotligt sjuka och ska ersätta avsaknaden av ett gott hem. Det är en del av vår grundidé som idéburen stiftelse. Sjukhusdirektör Karin Thalén förklarar vad det egentligen innebär.

Stockholms Sjukhem är en idéburen verksamhet. Vad betyder det?

– I Sverige bedrivs vård och omsorg oftast av offentlig verksamhet som kommuner och regioner har ansvar för. Men också privata aktörer som jobbar på uppdrag av kommuner och regioner. Och det finns en tredje typ av organisation som kallas idéburna och det är icke vinstutdelande verksamheter. Det kan vara stiftelser som vi är eller kooperativa organisationer, ekonomiska eller ideella föreningar.

Stockholms Sjukhem är en stiftelse. Vad betyder det?

– Magnus Huss, professor i medicin startade en stiftelse år 1867 genom en donation, det var så Stockholms Sjukhem bildades. Vi är en verksamhetsstiftelse som i våra grundregler har ändamålsparagrafen som vi inte kan förändra. En stiftelse har inte några ägare och det betyder att allt eventuellt överskott ska gå tillbaka till verksamheten. Vi ska också se till att stiftelsens verksamhet lever vidare i minst 150 år till så vi har ett mycket långsiktigt perspektiv på vår verksamhet.

Vi drivs utan vinstsyfte, vad betyder det?

– Just själva meningen med att vara idéburen är viktig. Vi finns till för att tillgodose behov där samhället inte alltid funnits med sina insatser. Det var så vi startade verksamheten 1867. Då fanns inte kommuner och regioner och många människor levde i fattigdom och hade vård och omsorgsbehov som behövde tas omhand. Skillnaden med exempelvis aktiebolag som bedriver vård och omsorg är att de har ägare med vinstkrav, något som vi inte har. Vårt överskott ska alltid gå tillbaka till verksamheten.

Det finns en ny lag om idéburen verksamhet. Vad innebär den?

– Famnas engagemang genom åren har bland annat resulterat i att vi från årsskiftet fått en ny lag i Sverige där kommuner och regioner kan reservera kontrakt för att upphandla idéburna vård- och omsorgsgivare för olika uppdrag både med LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihet). Det är en viktig milstolpe för oss och vi hoppas nu att kommuner och regioner använder den nya lagen.

Vi är med i organisationen Famna. Vilken typ av organisation är det?

– Famna är de idéburna utförarnas branschorganisation som startade 2004 och firar 20-årsjubileum nästa år. Stockholms Sjukhem var med och startade Famna tillsammans med några andra men idag har Famna över 100 medlemmar i Sverige. Genom åren har Famna försökt att påverka villkoren för den idéburna välfärden genom opinionsbildning, lagstiftning och lobbyarbete.

Varför är vi med där?

– Vi vill att fler idéburna aktörer ska få bidra i välfärden och vara med och ge god vård och omsorg. I Sverige bedrivs endast 3 procent av all vård och omsorg av idéburna utförare. Och Famna har satt ett mål att till år 2030 ska den andelen vara 10 procent i Sverige. Vi står för ett attraktivt varumärke och många uppskattar oss för att vi är just idéburna. Det gäller både medarbetare och de som behöver våra tjänster. Vi vill därför jobba tillsammans för att den idéburna sektorn ska synliggöras och växa i Stockholm och Sverige.

Vilka idéer ska driva oss på Stockholms Sjukhem?

– Från det att Stockholms Sjukhem bildades finns grundregler som man kan säga är stiftelsens stadgar. Där finns en ändamålsparagraf som säger vad stiftelsen ska syssla med för verksamhet. Den är skriven på gammal svenska från 1867 men i dagligt tal brukar vi säga att vi finns till för långvarigt och obotligt sjuka och ska ersätta avsaknaden av ett gott hem.

Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.