Två sinnesrum på Vallgossen

Uppdaterad 2024-04-03 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Äldreboendet Vallgossen på Kungsholmen har utrustats med sinnesrum. Här kan boende använda och upptäcka sina sinnen på olika sätt. Ann-Christine Johansson, verksamhetschef, berättar.

– Ett sinnesrum är utformat för att erbjuda olika former av sinnesstimulering. Här får besökaren möjlighet att använda eller upptäcka sina sinnen på olika sätt. Rummet erbjuder allt från vila till aktivitet, efter den besökande boendes behov, berättar Ann-Christine Johansson.

Sinnesstimulering bygger på en holländsk metod; den så kallade Snoezelenmetoden. Den går ut på att stimulera sinnen för att locka till utforskning, initiativtagande och till kommunikation men också på att låta sinnen få vila för att minska oro och ångest.

De två sinnesrummen är till för Vallgossens boende som behöver hjälp att varva ner. De är också till för boende som behöver en mer anpassad miljö med lagom mycket intryck för att öka förmågan till att kunna kommunicera, interagera och samspela. Alla Vallgossens boende kommer ges möjlighet att kunna besöka sinnesrummen.

– För en demenssjuk påverkas sinnena oerhört mycket och vardagliga uppgifter som tidigare varit självklara kan bli påfrestande att utföra. För att motverka passivitet kan sinnesstimulering erbjuda aktiviteter som den demenssjuka bättre kan klara av, utan prestation och krav. Något som i slutändan förbättrar livskvalitén för individen, förklarar Ann-Christine.

Och nu finns alltså två sinnesrum på Vallgossen. Hur ska det användas?

– Vi ska hitta ett nytt sätt att arbeta på genom att erbjuda andra former av aktiviteter som stimulerar till kravlöst samspel och stimulans. Anhöriga kommer ges möjlighet att vara delaktiga i denna aktivitet och hitta nya former till interaktion. Bägge rummen har en stor vattensäng som är varm och behaglig att ligga i. Under sängen finns en baslåda där musiken fortplantar sig i vattnet. Det finns flera fiberdraperier, ljus och vattenpelare. Varje rum har en projektor som projicerar rörlig bild. I ett rum har vi ljusplattor med naturmotiv i taket som ger en vacker bild att titta på när man ligger i sängen.

Vilka fördelar ger det för boende?

– Våra sinnen är livsviktiga då det är via våra sinnen som vi får information om vår omgivning. Ibland behöver vi öka vakenheten och aktivitetsnivån medan vi ibland behöver komma ner i varv och få ro. Det gör att alla våra boende oavsett behov kommer kunna få en stund för både sinne och minne.

Är närstående välkomna att vistas där med en boende?

– Anhöriga kommer att få en utbildning i hur sinnesrummen används. Vi välkomnar anhöriga att tillsammans med sin nära använda sig av sinnesrummen.

Hur kom ni på idén att skapa ett sinnerum?

– Vi har under lång tid funderat på hur vi kan skapa en miljö som är stimulerande och som är kravlös för våra boende och då speciellt för våra två specialenheter (yngre demens och förvärvad hjärnskada). Jag tog kontakt med ett ledande företag inom detta område. Vi fick möjlighet att kunna finansiera rummen via stimulansmedel och nu är de snart klara för invigning.

Har ni fått någon respons redan nu från boende/närstående?

– Det är flera som är nyfikna och har följt arbetet med att iordningställa rummen. De uppskattar att verksamheten har satsat på dessa rum. Det är så otroligt kul att vi har rott iland detta projekt. Både för våra boende, anhöriga som för vår personal. Att kunna erbjuda detta på ett äldreboende är något som vi är mycket stolta över. Vi ser med spänning fram emot vår invigning, avslutar Ann-Christine.