Sara Vestin, AKA för palliativa vården på Stockholms Sjukhem.

Sara Vestin, AKA för palliativa vården på Stockholms Sjukhem.

Studenter ger högt betyg för bra VFU på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-03-14 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

En nyligen genomförd enkät visar att studenter på Stockholms Sjukhems specialiserade palliativa vård är mycket nöjda med sin VFU.

På Stockholms Sjukhems specialiserade palliativa vård ger studenterna ett väldigt högt betyg på 4,94 av 5 i genomsnitt för sin totala nöjdhet med sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). De ger också full poäng för att Stockholms Sjukhem uppfyller skolans lärandemål. Alla studenter får besvara enkäten efter avslutad VFU.

– Att alla medarbetare hos oss är engagerade i studenterna och hjälps åt är en bidragande faktor till att studenterna trivs hos oss, säger Sara Vestin, AKA för palliativa vården på Stockholms Sjukhem.

Svaren i enkäten visar bland annat att studenternas trivsel under VFU är avgörande för deras lärande och professionella utveckling. En tydlig handledning är också viktig.

Varför är det viktigt att ge studenter en bra VFU?

– Det är oerhört betydelsefullt, de är våra blivande kollegor och vi vill ha trygga och kompetenta kollegor. Många av studenterna kommer till oss är i slutet av sina utbildningar och då är det extra viktigt att de får en bra VFU, för snart ska de ut och jobba.

Enkäten visar också att studenterna vill ha många olika arbetsuppgifter under sin VFU och få kontinuerlig feedback och stöd från handledare och medarbetare.

– Det känns otroligt bra att vi får så höga betyg från studenterna, vi har satsat mycket på dem så det är roligt att se att det som vi gör ger resultat, säger Sara Vestin.

Kommer studenter tillbaka och blir våra medarbetare?

– Det är inte ovanligt, vi har haft en hel del som har gått in och haft oss som första jobb efter sin VFU. Många kanske gör något annat först men att de sedan kanske kommer tillbaka längre fram.

Vad händer framöver, några särskilda satsningar på studenter?

– Stockholms Sjukhem har pedagogiskt år 2024 och då satsar vi bland annat extra mycket på just på utbildning, studenter och att stärka handledarna i deras roll.