”Aspects on heart failure and drug treatment in geriatric patients”

Fre 2 feb, klockan 9:00, Huss aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22

Delta digitalt via Zoom

Huvudhandledare

Maria Eriksdotter, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik.

Bihandledare

Åke Seiger, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik.

Johan Fastbom, professor, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center.

Opponent

Jan Marcusson, professor, Linköpings universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård.

Betygsnämnd

Gianluigi Savarese, docent, Karolinska Institutet, institutionen för medicin Solna, avdelningen för kardiologi.

Johan Niklasson, docent, Umeå Universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Jan Hasselström, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för allmänmedicin och primärvård.

Kontakt