Vetenskapsmetodik: Fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik

FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål a5 i 2015 års specialitetsordning.

Datum

17-18 september

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och workshops.

Anmäl dig här

Teman under kursen:

Grundläggande vetenskapsmetodik inklusive kvantitativ metodik

Kvalitativ metodik

Grundläggande statistik

Registerstudier

Litteratursökning och referenshantering

Etikprövning

Att skriva en projektplan


Kursansvariga

Staffan Lundström, docent och överläkare,

Per Fürst, med.dr., överläkare

 

Övriga medverkande

Christel Hedman, med.dr., överläkare

Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare

samtliga vid Stockholms Sjukhem.

 

Bibliotekarier, biblioteket, Karolinska Institutet (KIB)

 

Målgrupp

Läkare under ST-utbildning i Geriatrik, Region Stockholm.

Datum och plats

Senast 17-18 sep september 2024
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem,
Mariebergsgatan 22,
Stockholm. T-banestation Fridhemsplan.

Anmälan

Senast 15 augusti 2024

Anmäl dig här


Antalet platser är begränsat.

Utbildningen är avgiftsfri.

Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Vid frågor, kontakta:

kursadministratör Helena Kraft
eller studierektorer geriatrik

Ann-Christine Nordström
Ulrika Sjödin