Utbildning av BPSD-administratörer; ”Jag fick ny kunskap som jag ser fram emot att använda.”

Ann-Christine Johansson, verksamhetschef Vallgossen, och Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan, höll i utbildningen.

Ann-Christine Johansson, verksamhetschef Vallgossen, och Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan, höll i utbildningen.

Uppdaterad 2024-03-08 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

I februari höll verksamhetscheferna Ewa Svensson (Nyckelharpan) och Ann-Christine Johansson (Vallgossen) BPSD-administratörsutbildning för 16 medarbetare. Utbildningen hölls i Magnus Huss aula på Kungsholmen. Nu är kursdeltagarna utbildade BPSD-administratörer! Grattis alla deltagare och bra jobbat Ewa och Ann-Christine!

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. För att mäta dess symptom finns ett kvalitetsregister som äldreomsorgen registrerar i; BPSD-registret. För att få registrera i BPSD-registret krävs att personen gått en utbildning för att bli BPSD-administratör. Det är denna tvådagars utbildning som 16 medarbetare från Vallgossen och Nyckelharpan nu gått.

Vad fick medarbetarna lära sig på denna utbildning?

– Medarbetarna fick under utbildningen lära sig att skatta boende utifrån ett kvalitetsregister för personer med kognitiv sjukdom. Det innebär att utifrån en symtombild kunna ta fram en bemötandeplan som fungerar som ett arbetsredskap i den personcentrerade omvårdnaden. Efter genomförd utbildning får deltagarna behörighet att vara administratörer i BPSD-registret, berättar Ewa Svensson.

Hur kommer medarbetarna att arbeta med den nya kunskapen i vardagen?

– De nu utbildade BPSD-administratörerna kommer att använda den nya kunskapen och skattningen för att säkerställa att våra äldre med kognitiv svikt får personcentrerad omvårdnad. Detta sker i teamarbetet kring den boende där alla professioner deltar, säger Ewa.

Kommer medarbetarna att kunna ha stöd av varandra i det fortsatta arbetet?

–  Administratörerna kommer att nätverka mellan verksamheterna och stötta varandra i arbetet. Det bidrar till ökad kvalitet och dessutom ökad samhörighet mellan stiftelsens verksamheter, säger Ewa.

Karla, teamchef på Nyckelharpan, gick utbildningen.

Karla, teamchef på Nyckelharpan, gick utbildningen.

Karla, teamchef på Nyckelharpan, var en av dem som gick utbildningsdagarna. Vad tyckte du om utbildningen?

– Utbildningen var verkligen bra! Jag fick ny kunskap som jag ser fram emot att använda mig av i praktiken. Det var bra med info, bra övningar och bra samtal. Jag ser fram emot när alla andra medarbetare fått gå denna utbildning, berättar Karla.

Hur kommer den nya kunskapen och arbetssättet att påverka ditt arbete?

– Jag tror att det kommer påverka mycket, på ett positivt sätt. Jag tror verkligen på det här arbetssättet. Vi kommer att kunna arbeta med varje individ på ett bra sätt med hjälp av verktygen vi fick i utbildningen och med hjälp av registrets verktyg, säger Karla.

Vad var den viktigaste lärdomen under dagen, tycker du?

– Jag tycker helheten i sig var lärorik. Det var intressant att göra egna registreringar och få en överblick på hur det kan se ut, vad man ska arbeta med och hur vi ska gå tillväga. Genom utbildningen blev det också tydligt att vi alltid ska arbeta i team, säger Karla.