Beslutet att dra in hållplatsen vid Bromma sjukhus väcker oro

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Den nya busshållplatsen utanför Bromma sjukhus dras in helt för buss 115 från och med 9 december. Beslutet har väckt kritik och oro, både bland patienter och anhöriga som besöker sjukhuset och bland medarbetare.

– Beslutet att dra in busshållplatsen utanför Bromma sjukhus får oacceptabla konsekvenser för de sköra äldre patienter som vi vårdar och för dem som besöker sina närstående på sjukhuset, säger verksamhetschef Mats Brådman. Vi har tidigare under hösten påtalat detta problem i dialog med fastighetsägaren Locum.

– Vi kommer att ta kontakt med ansvariga vid Trafikförvaltningen, Arriva och trafikkontoret för att få till en förändring som gör Bromma sjukhus tryggt och tillgängligt via kollektivtrafiken för våra patienter, besökare och medarbetare, säger Mats Brådman.

Bakgrund

I snart ett års tid har Locum, som förvaltar vårdfastigheter, byggt om Follingbogatan utanför Bromma sjukhus på uppdrag av Stockholms stad. I samband med ombyggnaden har även busshållplatsen utanför sjukhuset rustats upp. På grund av att gatan smalnades av i ombygget kan bussen inte längre vända vid ändhållplatsen utanför Bromma sjukhus, och det gör att Arriva, som kör bussarna på uppdrag av SL, nu har beslutat att dra in hållplatsen helt för linje 115.

 

Länk till artiklar i Mitt i: 

Artikel i Mitt i från 3 december rörande beslutet att dra in busshållsplatsen 

Artikel i Mitt i från 4 december rörande beslutet att dra in busshållsplatsen