Uppskattade visningar av vård- och omsorgsboendet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Möjlighet att ställa frågor och se hur verksamheten ser ut. Sedan den 20 september har vård- och omsorgsboendet haft öppna visningar klockan 15:30 varje torsdag jämna veckor. Imorgon, den 29 november är det dags igen. 

Besökarna har samlats vid huvudentrén på Mariebergsgatan 22 där en enhetschef från någon av våningarna har mött upp. Både boende och närstående har varit intresserade av att vara med på en rundtur i byggnaderna. Någon föranmälan behövs inte och det har kommit cirka 10-15 personer till visningarna varje gång.

Många ställer frågor och undrar hur man får en plats här, svaret är att man ställer sig i kö efter att man har fått ett beslut från sin biståndshandläggare, säger enhetschef Roya Zand, som turas om att hålla i visningarna tillsammans med enhetscheferna Jenny Tallqvist och Christina Granholm.

Vilka andra frågor brukar ni få?

 En vanlig fråga är om all personal talar bra svenska. Vi har infört ett språktest som alla får göra som rekryteras hit. Det är viktigt att man kan språket för att kunna ge en bra och säker vård och omsorg.

Många aktiviteter

Vård- och omsorgsboendet har 99 lägenheter och tar emot den som fått demensdiagnos eller som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Det är nio lägenheter i varje boendegrupp.  

 De som kommit hit på visning verkar också uppskatta att vi har mycket öppna ytor och stort utbud av aktiviteter, säger Roya Zand.