Konstvisning för Lundagrupperna Demensförbundet

Konstvisning i samarbete med Demensförbundet

Med all spännande konst här på Stockholms Sjukhem såg Silviasyster Jarek Raubo en möjlighet att inleda ett samarbete med Demensförbundets ”Lundagrupper”.

Lundagrupperna är en mötesplats för personer som nyligen fått en demensdiagnos. Nu får medlemmarna se delar av den publika konstsamlingen på Stockholms Sjukhem och samtidigt få stifta bekantskap med delar av verksamheten.

– Att få möjlighet att tidigt efter diagnos och under lättsamma former få bekanta sig med vår miljö är betydelsefullt av flera orsaker. Konsten är en upplevelse i sig. Men att redan nu och i den här formen besöka SSH kan underlätta den svåra övergången till att flytta till ny miljö när den dagen kommer, säger Jarek Raubo.

Mycket samtidskonst

De uppskattade konstrundorna har blivit verklighet tack vare det treåriga konstpedagogiska utvecklingsprojektet MEDVARO som projektleds av AM Public på Stockholms Sjukhem. Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog på Nationalmuseum i Stockholm är anställd i projektet.  

– Jag imponeras av den ovanligt stora samlingen samtidskonst så det är roligt att guida här. Miljön är väldigt trevlig och många verkar få en känsla av att vilja komma hit och bo här när det kan bli aktuellt längre fram, säger Jeanette Jacobsson.

Ger själen näring

Catharina Montgomery är samtalsledare vid Demensförbundets Lundagrupper:

– Det är alltid trevligt att få komma till Stockholms Sjukhem och få delta på de här visningarna tillsammans med våra medlemmar. Konst gör att själen får lite näring och så har man något att samlas runt och samtala om.

Visningarna med Lundagrupperna har hittills hållits tre gånger och planeras som ett återkommande inslag. 

Jarek RauboJeanette Ragner

Jarek Raubo, Silviasyster på Stockholms Sjukhem, Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog på Nationalmuseum i Stockholm, Catharina Montgomery, samtalsledare vid Demensförbundets Lundagrupper

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan