Klart vilka projektansökningar som går vidare

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Intresset för att söka projektmedel från Stockholms Sjukhems jubileumsprogram har varit stort. 18 av de totalt 45 ansökningar som har kommit in bjuds nu in till steg 2.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset att söka projektstöd från stiftelsens jubileumsprogram för forskning, utveckling och innovation för nyskapande äldrevård, säger FoUU-kommitténs ordförande Ewa Ställdal. FoUU-kommittén har beslutat att tillstyrka 18 av de totalt 45 ansökningar som har kommit in.

– Bedömargruppens förslag till beslut om vilka ansökningar som ska gå vidare till steg 2 har utgått från kriterierna: idé, relevans och nytta för jubileumsprogrammets inriktning och syfte samt genomförbarhet och samverkan, berättar Anne Ekdahl, ordförande i bedömargruppen. Förslagen har också diskuterats utifrån olika perspektiv såsom genus, kunskapsluckor samt betydelse för Stockholms Sjukhems verksamhetsutveckling.

Projektledarna för de 18 ansökningar som nu bjuds in att lämna fullständig ansökan i utlysningens steg 2 samt de 27 ansökningar som FoUU-kommittén avstyrkte har samtliga fått besked om beslutet via mejl den 19 december.

Här kan du se de 18 projekt som bjuds in att lämna fullständig ansökan. 

Statistik över inlämnade ansökningar

Ansökningstiden för steg 2 löper från den 20 december till den 31 januari 2019. Här finns mer information att läsa om ansökan steg 2 och det fortsatta processen.