ASIH utökar med ytterligare ett team

Nu utökas ASIH-verksamheten i Innerstaden

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan


Stockholms Sjukhem ASIH-verksamhet har utökat med ett fjärde team i Innerstaden. Det betyder att ytterligare 20-25 patienter kommer att erbjudas avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) som ett alternativ till sjukhusvård vid allvarlig sjukdom som kräver täta vårdkontakter.

Nu har det fjärde teamet börjat arbeta och besöka patienter. I ett team ingår bland annat sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter. Förberedelserna har pågått sedan 2017 och förra veckan gick startskottet. 

– Det känns verkligen jättekul, det finns behov av vård i hemmet och vi kan nu möta det ännu bättre. Det nya teamet har börjat komma igång och vi beräknar att vara i full drift någon gång efter årsskiftet och kunna besöka mellan 20-25 nya patienter, utöver de 100 vi har idag i innerstaden, säger Georg Engel, verksamhetschef för Palliativt Centrum vid Stockholms Sjukhem.

 

Engagerade medarbetare

För att bli inskriven i ASIH ska patienten ha en sjukdom som kräver täta kontakter med vården. Det gäller framförallt palliativ vård vid olika typer av cancersjukdomar, men också hjärtsvikt, KOL, MS, ALS eller allvarliga infektioner. ASIH erbjuds även den som har behov av vård i livets slutskede.

Det har varit många innovativa idéer och förbättringsarbeten som bubblat upp under perioden som vi planerat   

Annika Norman, enhetschef på ASIH Innerstaden, har upplevt ett stort engagemang från sina medarbetare under planeringstiden för det nya teamet:

– Det har varit många innovativa idéer och förbättringsarbeten som bubblat upp under perioden som vi planerat och arbetat inför det nya teamets tillkommande. Vi känner oss också stolta och ödmjuka över att ha fått landstingets förtroende att ta oss an uppdraget. Och jag vill särskilt tacka projektgruppen med projektledare Elin Saltin här hos oss som jobbat väldigt professionellt och gjort detta möjligt.

 

Ytterligare expansion planeras

Utökningen kommer att ske successivt och samtidigt som fler patienter ansluts kommer ASIH att rekrytera fler medarbetare till det fjärde teamet.

Vi har redan sikte på nästa expansion med ett femte team som vi planerar ska bli verklighet inom några år. En sådan här utbyggnad tar mellan ett och två år från planering till drift och vi ser en fortsatt efterfrågan av hemsjukvård i olika former, säger Georg Engel.

Georg EngelAnnika Norman

Georg Engel, verksamhetschef för Palliativt Centrum och Annika Norman, enhetschef på ASIH Innerstaden