Verksamhetsberättelse 2017

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Nu kan du ta del av vår verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning för 2017. Vi presenterar resultat inom produktion, kvalitet och patientsäkerhet, hållbarhet och ekonomi från året som har gått.

– År 2017 har varit ett händelserikt och speciellt år för Stockholms Sjukhem. Vi har firat 150-årsjubileum och det har till stor del präglar året som gått. Vi har blickat bakåt på vår historia men också haft anledning att blicka framåt och fråga oss vad vår grundare Magnus Huss skulle ha tänkt och gjort om han levt idag. Vilka utmaningar hade han sett i samhället och hur kan vi, idag och i framtiden, förvalta hans idé om vård och omsorg för långvarigt eller obotligt sjuka, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. 

– Vi har goda resultat i vår verksamhet, både när det gäller kundnöjdhet och kvalitet, patientsäkerhet och produktion. I år har vi erbjudit rehabilitering, omsorg och sjukvård till ännu fler stockholmare än tidigare år. Vi är attraktiva och har en stor efterfrågan på våra vård- och omsorgstjänster, säger Karin Thalén. Men att vi ger en bra vård och omsorg idag betyder inte att vi är nöjda. Det finns en drivkraft och vilja att förbättra och utveckla verksamheten så att vi blir ännu bättre imorgon. Tillsammans med medarbetare, chefer, patienter, boende och närstående vill jag skapa en mer sammanhållen vård och omsorg som är tillgänglig för fler stockholmare. 

– Stockholms Sjukhem är en del av den idéburna välfärden och vår ambition är att bidra till att sektorn växer. Idag står idéburna aktörer för cirka 3 procent av svensk vård och omsorg. Tillsammans med Famna, branschorganisationen för idéburen välfärd, arbetar vi för att sektorn ska öka till 10 procent år 2030, ett inspirerande och utmanande mål!

Verksamhet, kvalitet och hållbarhet
I verksamhetsberättelsen beskriver Stockholms Sjukhems olika verksamhetsområden sina resultat inom produktion, kvalitet och patientsäkerhet. Även en redovisning av vårt arbete med kompetensförsörjning, forskning, utveckling och utbildning samt hållbarhetsarbete och en kort ekonomisk redovisning finns med i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen innehåller också en medicinsk revision, i år är det den palliativa slutenvården som har granskats av stiftelsens medicinska revisorer Anne-Marie Pernulf och Kjell Asplund.

Ta del av Verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2017 (i form av en blädderbar pdf)

Läs Stockholms Sjukhems Patientsäkerhetsberättelse 2017