Strokedag med fokus på forskning och nya riktlinjer

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Forskning om förändrade levnadsvanor för att förebygga stroke samt om nya metoder för rehabilitering stod på programmet när Stockholms Sjukhem uppmärksammade Internationella strokedagen den 8 maj tillsammans med STROKE-föreningen.

Strokedagen inleddes med att Karin Rudling, verksamhetschef för Rehabilitering och primärvård på Stockholms Sjukhem, hälsade välkomna och presenterade vår rehabverksamhet, framför allt med fokus på strokehabilitering. Stockholms Sjukhem erbjuder en sammanhållen vårdkedja efter det akuta omhändertagandet från inneliggande rehabilitering till neuroteam, primärvårdsrehab och/eller planerad neurologisk rehabilitering både på avdelning och i dagrehab. Läs mer om den rehabilitering vi erbjuder.

Aktuell strokeforskning 
Vid en välbesökt föreläsning i Stockholms Sjukhems aula presenterade forskare från Karolinska Institutet (KI) forskningsprojektet "Make My Day" – vägar till nya metoder i förebyggande av stroke och rehabilitering. I forskningsprojektet har bl. a patienter från Stockholms Sjukhem deltagit.

Eric Asaba, docent vid KI och anknuten till Stockholms Sjukhems FoUU-enhet, presenterade utgångspunkterna för projektet där man studerar hur engagerande aktiviteter kan bidra till att förebygga sjukdom och främja hälsa, med fokus på de levnadsvanor som påverkar risken för stroke: tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Läs mer om projektet i en intervju med Eric Asaba.

Ann-Helen Patomella, med dr och universitetslektor vid KI, berättade om hur man i projektet genomför en studie med personer som haft TIA (trans Ishemisk Attack), vilket är en kraftfull varningssignal som också innebär en ökad risk för stroke närmsta tiden efter. I studien undersöker man hur och om engagerande aktiviteter i vardagen och mobiltelefonteknik kan användas för att förändra levnadsvanor och långsiktigt förebygga stroke. Deltagarna i projektet träffas under tio veckor och som stöd för förändring av och medvetenhet om levnadsvanor använder man en speciellt utvecklad app i mobilen: ”Aktivare vardags-appen”, för att bl. a registrera aktiviteter.

Susanne Guidetti, med dr och universitetslektor vid KI, berättade om webbplattformen ”F@ce” som är en teknikbaserad plattform där den som drabbats av stroke ska kunna följa sina egna rehabiliteringsbehov och följa upp dem tillsammans med anhöriga och vårdgivare. De resultat man kan se så här långt i projektet är att mobilen används för att skapa trygghet, hålla kontakt med andra, återskapa sin vardag, hantera sitt dagliga liv och övervinna hinder. Alla har varit positiva till att testa F@ce och det finns utvecklingspotential. Läs mer om forskningsprojektet F@ce.

Nya nationella riktlinjer
Strokedagen avslutades med en föreläsning av Anna Lord, som varit projektledare för Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna. Socialstyrelsen publicerade de nya riktlinjerna för vård av stroke i mars 2018. Åtgärder för hur strokevården ska bli bättre före, under och efter stroke berörs samt hur vården ska bli bättre på att förhindra att strokepatienter drabbas igen. En stor del av rekommendationerna handlar om rehabinsatser i tidig och sen fas. Där man t.ex. poängterar vikten av teambaserad strokerehabilitering och bättre uppföljning. 

Strokedagen arrangeras varje år första tisdagen i maj och sedan ett par år tillbaka ordnar Stockholms Sjukhem tillsammans med STROKE-föreningen i Stockholms län ett program med utställning och föreläsningar denna dag. I år var temat för strokedagen prevention och förebyggande friskfaktorer. Moderator var Kjell Holm från STROKE-Riksförbundet.