Bikupor i parken bidrar till biologisk mångfald och ger honung

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Det är brist på bin. Stockholms Sjukhem har därför satt ut två bikupor i parken på Kungsholmen som kommer producera 20-50 kilo honung.

– Det här är ett enkelt sätt att kunna göra nytta då det behövs fler pollinerande insekter i naturen. Honungen ska vi använda i matlagningen i vårt kök och restaurang, säger Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig på Stockholms Sjukhem.

I slutet av maj flyttade flera små hyresgäster in på Stockholms Sjukhem. Bina anlände först i så kallade bebishotell där de fick växa till sig innan de flyttades över till två bikupor som nu står i ett hörn av parken.

–  Det här är väldigt snälla bin och de jobbar för fullt där inne, säger Christina Jansson och pekar mot kuporna som är cirka 1 meter och 1,5 meter höga.

Ger mer livsmedel

Bin är en viktig del i människans livsmedelsförsörjning. Ungefär en tredjedel av det vi äter är pollinerat av en insekt. Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även bättre skördar av frukt och bär. Inte bara precis där bina har sin kupa utan också hos grannar och i den omgivande naturen.

– Många bisamhällen har dött ut till följd av bekämpningsmedel och sjukdomar. Att ha bikupor är ett aktivt beslut som gynnar miljön och den biologiska mångfalden och blir en naturlig del i hållbarhetsarbetet här på Stockholms Sjukhem, säger Christina Jansson.

 

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig

Läs mer om Stockholms Sjukhems kvalitets- och miljöarbete