Kvalitet 

Stockholms Sjukhem arbetar för ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete som främjar miljö och hälsa. Det omfattar all vår verksamhet och vi är certifierade enligt standarden ISO 14001:2015, för miljö, och för kvalitet enligt ISO 9001:2015.

Kvalitet har alltid präglat Stockholms Sjukhem. ISO-certifieringen hjälper oss hålla en hög kvalitet i mötet med våra boende, patienter, närstående, samarbetspartners och uppdragsgivare. Ett aktivt kvalitetsarbete är en naturlig del av vår vardag.

Kvalitets-, miljö- och hållbarhetspolicy

Hos oss ska du bli erbjuden en säker vård och omsorg av hög kvalitet och våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö. Vi ska ta ansvar för en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa. 

Medicinsk kvalitet

Stockholms Sjukhem strävar efter att ge säker vård med god kvalitet som patienter, boende och närstående är nöjda med. 

Läs mer om medicinsk kvalitet

Våra mål

Stockholms Sjukhems övergripande kvalitetsmål är starkt kopplade till patientsäkerhet. Arbetet är långsiktigt och utgår från patient och boendes behov.

Målet med miljöarbetet är att minska vår miljöpåverkan och vi har därför särskilt fokus på de betydande miljöaspekterna som har, eller kan ha, påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv.

Våra betydande miljöaspekter är:

Koldioxidutsläpp, främst transporter från verksamhetens bilar och flygresor

Resursförbrukning, förbrukningsmaterial, utrustning och avfall

Läkemedelshantering, utsläpp till vatten

Kemikaliehantering, utsläpp till vatten, luft och mark

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan