Teman skapar igenkänning och lugn atmosfär

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Björkstammar, klassiska bokcitat och djursiluetter. Två av avdelningarna på vårt demensboende har nyligen fått ny inredning som ska ge igenkänningsfaktor och lugnande atmosfär. Våning 4 Norr har fått boktema och våning 3 Norr har blivit skrudad i skogstema. 

– Det här ska göra att de boende får lättare att känna igen sig och vi har även arbetat för att få bort ”korridorskänslan” genom att skärma av, säger Christina Granholm, enhetschef på våning 3 som hållit i projektet tillsammans med Jenny Tallqvist, enhetschef på våning 4.

Ska ge samtal

Ytterligare tre avdelningar ska få teman, de som kvarstår är Våning 3 Söder som ska få teatertema, Våning 4 Söder får vatten och boendet för personer under 65 år med demens ska framöver få musiktema i lokalerna.

– Vi vill att man ska kunna stanna upp och exempelvis ta del av ett citat på väggen här där vi har boktema. På våningen med djurtema kan man bland annat känna på riktiga björkstammar och vi hoppas att bilderna på djuren ska locka till samtal och igenkänning, säger Christina Granholm.

Arbetet med att inreda avdelningarna påbörjades i våras och har blivit verklighet med stöd av en donation som Stockholms Sjukhem fått från Jan Wallander, tidigare vd och styrelseordförande i Handelsbanken. 

Christina Granholm, enhetschef på våning 3

Christina Granholm, enhetschef på våning 3.