Christel Hedman och Peter Strang

Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem och Peter Strang, cancerläkare och professor inom palliativ medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem.

Internationellt uppmärksammad studie om sköldkörtelcancer

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan

Christel Hedman och Peter Strang har publicerat en artikel om livskvalitet vid sköldkörtelcancer i den ansedda amerikanska tidskriften Thyroid. Artikeln har också nämnts som en av de viktigaste kliniska artiklarna i ämnet.


Rädsla för återfall påverkar livskvaliteten negativt hos patienter med sköldkörtelcancer. Det är en av slutsatserna i en forskningsstudie gjord vid Stockholms Sjukhem.

– Att vår studie om livskvalitet vid sköldkörtelcancer publicerats i den högrankade amerikanska tidningen Thyroid och nu även kommenterats som en av de viktigaste kliniska artiklarna om sköldkörtelcancer i Clinical Thyroidology är verkligen kul, säger Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem.

Att erbjuda psykosocialt stöd även vid sköldkörtelcancer är oerhört viktigt

Christel har tillsammans med Peter Strang, cancerläkare och professor inom palliativ medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem, och det övriga forskarteamet följt 235 patienter med sköldkörtelcancer från diagnos till ett år efter diagnos.

– Många patienter hade rädsla för återfall, både vid diagnos och under uppföljning. Denna rädsla är lika vanlig hos patienter med sköldkörtelcancer som hos andra cancerpatienter med betydligt sämre prognos. Oron ger både en försämrad livskvalitet och är också en källa till ångest. Denna oro kan förvärras av att patienterna fått höra att de har en ”snäll cancer”, vilket gör att deras rädsla och ångest inte tas på allvar. Att erbjuda psykosocialt stöd även vid sköldkörtelcancer är oerhört viktigt, då många patienter kan ha blivit negligerade vid diagnos på grund av den goda prognosen, säger Christel Hedman.

Läs artikeln i Thyroid

Läs kommentaren i Clinical Thyroidology