Lokaltidningen Mitt i uppmärksammar vårt café mot ofrivillig ensamhet

Tidningen Mitt i skriver om Café Vallgossen som Stockholms Sjukhem driver tillsammans med Röda Korset i restaurangen på Kungsholmen en eftermiddag i veckan. Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet och isolering.