Gör Bromma sjukhus tillgängligt via kollektivtrafiken

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem skriver idag ett öppet brev till politikerna i Region Stockholms Trafiknämnd, Trafiknämnden i Stockholms stad och Bromma stadsdelsnämnd. Beslutet att dra in busshållplatsen utanför Bromma sjukhus får oacceptabla konsekvenser för de sköra äldre patienter som vi vårdar och för dem som besöker sina närstående på sjukhuset.

– Trafiksituationen kring Bromma sjukhus har under en lång period varit ansträngd, vilket har påverkat både patienter, besökare och våra närmare 500 medarbetare. Nu är ombyggnaderna i närområdet i princip klara och med det såg vi fram emot en tillgänglig och trygg trafikmiljö vid sjukhuset. Därför ser vi med stor oro på det beslut som fattades under hösten 2018 om att inte längre trafikera hållplatsen vid Bromma sjukhus utan att i stället hänvisa resenärer till en hållplats drygt en halv kilometer bort. Även patienter och närstående som besöker sjukhuset uttrycker oro och frustration över oförmågan att lösa situationen och möjliggöra för dem att resa med kollektivtrafik till och från Bromma sjukhus, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.

– Vi har påtalat detta i dialog med både Trafikkontoret och Trafikförvaltningen, men kan tyvärr konstatera att ansvariga parter inte lyckas nå en lösning. Trafikförvaltningen hänvisar till Närtrafiken, men det visar sig nu att inte heller närtrafikens linje kan trafikera sjukhusets hållplats. Vi har därför valt att idag skriva ett öppet brev till politikerna i Regionens Trafiknämnd, Stockholms stads Trafiknämnd och Bromma stadsdelsnämnd där vi uppmanar dem att ta ansvar i det läge som har uppstått och ge i uppdrag till förvaltningarna att lösa situationen på ett sätt som gör Bromma sjukhus tryggt och tillgängligt via kollektivtrafiken för patienter, besökare och medarbetare.

Stockholms Sjukhem driver en stor vårdverksamhet på Bromma sjukhus sedan drygt 10 år tillbaka, och är en av flera vårdgivare i fastigheten. Stockholms Sjukhem vårdar varje dag 120 äldre patienter vid fyra geriatriska vårdavdelningar samt tar emot ett stort antal personer som besöker minnesmottagningen och vår mottagning för primärvårdsrehabilitering.

Öppet brev till politikerna i Region Stockholms Trafiknämnd, Trafiknämnden i Stockholms stad och Bromma stadsdelsnämnd